Pytanie
Czy można przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem zastosować 50% kosztów uzyskania oraz podatek według skali?
Czy można zamiast zapłaty dokonać kompensaty?
Pracownik spółki z o.o. zatrudniony w niej na umowę o pracę, będący jednocześnie współwłaścicielem (90%) oraz prezesem tej spółki zawarł umowę o dzieło (prawa autorskie). Przedmiotem umowy o dzieło zawartej w 2011 r. było znalezienie nowego urządzenia z jednoczesnym złożeniem wniosku o udzielenie patentu na wynalazek. Potwierdzenie przyjęcia takiego wniosku było w sierpniu 2012 r.
Czy prawidłowo dokonano rozliczenie z pracownikiem stosując 50% kosztów uzyskania i stosując podatek według skali 32% (wynagrodzenie ponad 85.528 zł)?
Ze względu na fakt, iż pracownik miał zobowiązania wobec spółki dokonano kompensaty należności z zobowiązaniami pracownika wobec firmy. Kompensaty dokonano w grudniu 2012 r. traktując to, jako dochód w grudniu 2012 r.
Czy postąpiono prawidłowo?