Pytanie
Właścicielem gospodarstwa rolnego zabudowanego budynkami o powierzchni 5 ha jest Pan X (a zatem jako podatnik otrzymuje decyzje podatkowe i opłaca podatek). Pan X mieszka poza miejscem położenia gospodarstwa, natomiast w gospodarstwie zamieszkuje była żona podatnika. W marcu 2012 r. nastąpiła zmiana władania nieruchomością (wypis z ksiąg wieczystych) z dotychczasowego sposobu własności nastąpiła zmiana we współwłasność (obejmująca podatnika i byłą żonę).
Jak skutecznie wzruszyć decyzję za rok 2012 i 2013?
Czy będzie miał zastosowanie art. 254 Ordynacji podatkowej, aby obciążyć podatkiem współwłaściciela nieruchomości?