Pytanie
Jak prawidłowo obliczyć ulgę abolicyjną w sytuacji, gdy podatnik przez cały 2012 r. pracował w Holandii?
Jego pracodawcą była polska firma, która na okoliczność pracy za granicą wystawiła pracownikowi PIT-11. W poz. zaliczka pobrana przez płatnika jest "0". Do PIT-11 załączono pismo z informacją o wysokości podatku zapłaconego w Holandii oraz o miejscu jego umieszczenia w PIT-ZG. Po całkowitym rozliczeniu, podatek przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia (odliczono 100% podatku zapłaconego w Holandii, gdyż dochody tam uzyskane stanowią 100% wszystkich dochodów uzyskanych przez ta osobę) wynosi 3575 zł. Wg metody wyłączenia z progresją należałoby dochody uzyskane w Polsce przemnożyć przez wyliczoną stopę procentową, która akurat w tym przykładzie wynosi 16,84%. Dochód uzyskany w Polsce "0" x 16,84% = 0.
Czy to oznacza, że ulga abolicyjna wynosi 3575 zł?