Prowadzę sklep z nasionami i środkami ochrony roślin. Czy istnieje obowiązek umieszczania na...
Tomasz Krywan
26.07.2013
W jaki sposób do odpisów amortyzacyjnych należy stosować przepisy o zmniejszaniu niezapłaconych...
Krzysztof Klimek
26.07.2013
Czy zamiast refaktury kosztów eksploatacyjnych możemy wystawić notę obciążeniową?...
Tomasz Krywan
26.07.2013
W jaki sposób należy odnotować zmianę nazwiska właścicielki karty wędkarskiej na tym dokumencie?
Janusz Jerzy
26.07.2013
Środowisko
Czy do wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego obowiązuje dołączanie wyłącznie...
Dorota Dorska-Havaris
26.07.2013
Budownictwo
Czy istnieje obowiązek sporządzania załącznika do rozliczenia ryczałtu za używanie prywatnego...
Małgorzata Niedźwiedzka
26.07.2013
Czy podatnik ma obowiązek naliczać z tytułu przekazania artykułów spożywczych podatek należny?...
Mariusz Jabłoński
26.07.2013
Niemcy kwestionują wynegocjowane w czerwcu porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 w...
PAP
26.07.2013
Środowisko
Jakie formularze należy złożyć zgłaszając prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki...
Michał Wojtas
26.07.2013
W I półroczu br. ceny materiałów budowlanych spadły średnio o 1,6 proc. wobec IV kwartału 2012 r. -...
PAP
26.07.2013
Budownictwo
Czy można przyjmować wpłaty gotówką za faktury wystawione na osoby fizyczne, przekraczające 15.000...
Tomasz Krywan
26.07.2013
Zdecydowana większość mieszkańców Warmii i Mazur jest zdania, że elektrownie wiatrowe są dobrym...
Łukasz Matłacz
26.07.2013
Środowisko
Czy przekraczając 60 dniowy termin płatności należy doliczyć odsetki do przychodów wierzyciela,...
Radosław Kowalski
26.07.2013
Czy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą powinien się zarejestrować ponownie w celu...
Tomasz Krywan
26.07.2013
Czy na potrzeby nowo zakładanej działalności muszę założyć nowy rachunek bankowy?...
Paweł Ziółkowski
26.07.2013
Czy sporządzając cząstkowy bilans do banku na koniec marca muszę dokonać zapisów aktualizacyjnych...
Łukasz Zarzycki
26.07.2013
Jak wykazać stan zobowiązań w stosunku do dostawców i należności od kontrahentów firmy w przypadku...
Maciej Soprych
26.07.2013
W jaki sposób najkorzystniej przeprowadzić likwidację działalności gospodarczej?...
Tomasz Krywan
26.07.2013
Czy wpis do KRPiP jest obowiązkowy i należy od niego uiścić opłatę w wysokości 115 zł?...
Adam Bartosiewicz
26.07.2013
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (księgi rachunkowe) chce zlikwidować swoją...
Marcin Michalak
26.07.2013
W sytuacji, w której zaprzestanie używania środka trwałego ma charakter przejściowy, nie należy...
Jacek Gawron
26.07.2013
Jakie konsekwencje grożą w przypadku gdy przedsiębiorca sporządzając wpis do CEIDG pominął PKD...
Tomasz Krywan
26.07.2013
Podatnik nie wiedział, że obroty z tytułu działalności (kantor) zobowiązują go do prowadzenia...
Dorota Mikulska
26.07.2013
Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości przed urzędem skarbowym lub innymi organami...
Małgorzata Niedźwiedzka
26.07.2013
W jakim terminie przedsiębiorca powinien zgłosić konto bankowe w Urzędzie Skarbowym?...
Sławomir Liżewski
26.07.2013
Czy w związku z aktualizacją miejsca zamieszkania wystarczy tylko złożyć CEIDG-1 ze zmianą adresu...
Paweł Ziółkowski
26.07.2013
12 spółdzielni mieszkaniowych z Poznania i okolicznych gmin nie zgadza się z obowiązkiem składania...
Koprowski Jan
26.07.2013
Środowisko
ChRL zamierza w ciągu 5 lat wydać 275 mld USD na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Pekinie i...
Klimowska Monika
26.07.2013
Środowisko
Samodzielność, elastyczne godziny pracy i dodatkowy dochód motywują Polaków do myślenia o założeniu...
Abc/Kadry
26.07.2013
Posłowie PO i PSL chcą zwiększenia o 400 mln zł środków na rządowy program Mieszkanie dla Młodych....
Lewandowska Zawiślińska Dorota
26.07.2013
Budownictwo