Pytanie
Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzi szkolenia:
- w zakresie kategorii A, A1, B, B1, B E, C, C E, D, D E, pozwolenie,
- HDS – uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych,
- ADR – materiały niebezpieczne,
- tachograf – czas pracy,
- certyfikat kompetencji zawodowej – uprawnienia do zatrudniania osób,
- wykładowca – instruktor nauki jazdy,
- motorniczego – uprawnienia do kierowania tramwajem,
- taksówkarzy – uprawnienia do wykonywania zawodu taksówkach,
- uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych,
- operator wózków widłowych,
- kwalifikacja przyśpieszona oraz szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób.
W dniu 28 lutego ośrodek otrzymał akredytację wydaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na kategorie A, A1, B, C, C E, D, operator wózków widłowych, kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób. Szkoła wynajmuje samochody które są jej własnością i są wprowadzone na stan środków trwałych - instruktorom, z którymi ma podpisaną umowę o współpracy. Po 1 stycznia 2011 zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z VAT oraz korzystają ze zwolnienia z VAT przy obrocie do 150.000 zł. Naszym zdaniem w związku z powyższym nadal możemy korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na wyżej wymienione kategorie prawa jazdy oraz prowadzone szkolenia zawodowe (zgodnie z załączonym wykazem). Ponadto uważamy, że przy szkoleniu z kategorii A i przy wynajmie samochodów nadal możemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego do obrotu 150.000 zł.
Czy mamy rację?