Pytanie
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży wyrobu (pieczywa) wypiekanego z mieszanki ziaren (mieszanka ujęta pod symbolem PKWiU 10.61.33.0 "Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych") bez dodatku mąki, ale z dodatkiem miodu sztucznego (8% w ogólnej masie)?
Termin przydatności tego pieczywa wynosi 4 dni.
Czy są to wyroby cukiernicze ujęte pod symbolem PKWiU 10.71.12.0 do sprzedaży których należy zastosować stawkę 8%, czy może są to wyroby pozostałe piekarskie lub cukiernicze ujęte pod symbolem PKWiU 10.72.19.0, do sprzedaży których należy zastosować stawkę 23% VAT?