Pytanie
Czy wydatki z ZFRON na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w spółce z o. o.?
Jak będzie się kształtować kwestia kosztów podatkowych w przypadku pochodzenia środków ZFRON z:1) podatku PIT-4,2) z dawnej nadwyżki SOD,3) z niezamortyzowanej części środka trwałego zwróconej na ZFRON po sprzedaży środka trwałego sfinansowanego z ZFRON (środki pochodzące z podatku od nieruchomości).Znalazłam interpretacje urzędów skarbowych (np. IBPBI/1/415-554/10/AB), pozwalające zaliczać do kosztów podatkowych wydatki na pomoc indywidualną sfinansowane z podatku od nieruchomości.
Czy dotyczy to również innych źródeł ZFRON oraz czy urzędy zajmują w tej kwestii jednolite stanowisko?
Firma utraciła już status ZPChr, ale posiada "stare" oraz "nowe" z PIT-4 środki ZFRON.