Pytanie
Czy w przypadku udzielenia spółce z o. o. pożyczki (mamy w niej udział 100%), bezpiecznym, czyli nie wywołującym sporów z organami podatkowymi oraz prostym sposobem na uniknięcie niekorzystnych konsekwencji, tzw. cienkiej kapitalizacji, będzie wskazanie w umowie pożyczki, że w pierwszej kolejności zostanie spłacona kwota główna pożyczki (wartość zadłużenia), a dopiero później odsetki (np. miesiąc, 2 miesiące po spłacie kwoty głównej)?
W większości przypadków w momencie zapłaty odsetek wartość zadłużenia nie będzie już bowiem przekraczała trzykrotności kapitału zakładowego. Przepisy zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych spółki odsetek od pożyczek, otrzymanych od podmiotów z nią powiązanych (m.in. jej wspólników). Wspomniane restrykcje "uaktywniają" się m.in. w sytuacji, gdy udzielający pożyczki posiada co najmniej 25% udziałów w spółce (pożyczkobiorcy), a wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów z nią powiązanych przekracza trzykrotność jej kapitału zakładowego.