Pytanie
W jaki sposób dokonać zmian w układzie zbiorowym pracy?
Kto może podpisać zmiany układu zbiorowego?
Pracodawca zatrudnia 200 osób, u pracodawcy działają 4 organizacje związkowe. Kilka lat temu, kiedy podpisywano układ zbiorowy działały tylko trzy organizacje związkowe i to one podpisały układ zbiorowy. W układzie jest zapis, że stronami układu są: firma i działające organizacje związkowe (te trzy - wymienione z nazwy).
Jak wprowadzić zmiany w układzie, jeżeli trzy organizacje, które podpisały układ nie wyrażają zgody na zmiany?
Czy w przypadku wypowiedzenia dotychczasowego układu, prawa do zawierania nowego układy będą miały już wszystkie cztery związki?
Co w przypadku gdy pracodawca wypowie dotychczasowy układ a wszystkie cztery związki nie dojdą do porozumienia?