Pytanie
Jak należy postąpić w następującej sytuacji: ZUS powiadomił płatnika składek o przekroczeniu składek emerytalno-rentowych dla pracownika w kwocie 123,86 zł - do zwrotu dla pracownika. Zawiadomienie wpłynęło w październiku 2012 r. Dotyczyło to składek z września 2012 r.
Czy prawidłowe jest następujące rozliczenie z tego tytułu:
- Przychód z tytułu przekroczenia składek - 123,86 zł- Podstawa KCH 123,86- KCH 9% - 11,14- KCH 7,75% - 9,60
- Podstawa opodatkowania - 124 zł
- Podatek do odprowadzenia 32% - 30 (39,68-9,60)
- Kwota netto - 82,72 (123,86-11,14-30)
W jaki sposób należy rozliczyć zwrot składek ZUS, gdyby dotyczyło to lat poprzednich?