Pytanie
Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Do tej pory nie była obowiązana do rejestrowania swojej sprzedaży na kasie fiskalnej, bowiem odbiorcami usług byli wyłącznie inni przedsiębiorcy. W związku z tym, że spółka sprzedała w bieżącym miesiącu leasingowany wcześniej samochód osobie fizycznej, za cenę przekraczającą 20.000 zł, powstał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej i rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Czy w sytuacji, gdy do końca roku kalendarzowego, spółka nie będzie dokonywać żadnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych (sprzedaż samochodu jest jedyną, incydentalną czynnością) musi i tak nabyć i zgłosić kasę fiskalną? Jedynymi czynnościami do końca bieżącego roku, zrównanymi ze sprzedażą opodatkowaną, będzie przekazywanie nagród w konkursach osobom fizycznym, co jest zwolnione przedmiotowo z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej (pozycja 44 załącznika do r.z.k.r.). Są to konkursy organizowane w celu pozyskania konkretnych danych osób w nich uczestniczących, za ich zgodą. Dane te spółka wykorzystuje w swojej podstawowej działalności.
Czy spółka będzie mogła skorzystać z tego przedmiotowego zwolnienia w rejestracji tych czynności na kasie fiskalnej, mimo przekroczenia wartości 20.000 zł obrotów w transakcjach z osobami fizycznymi w bieżącym roku?
Jaka będzie sytuacja spółki, jeśli w roku przyszłym wystąpi jakaś sprzedaż na rzecz osób fizycznych – czy zakup kasy fiskalnej i jej rejestracja w urzędzie przed dokonaniem takiej sprzedaży będzie traktowana jako przekroczenie dwumiesięcznego terminu na jej wprowadzenie?
W jaki sposób można w takim przypadku uniknąć negatywnych konsekwencji, jeśli one zaistnieją?