Pytanie
Spółka posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przed 23 stycznia 2013 r., dotyczące wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji – elektrowni wodnej.
Nasze elektrownie wodne przegradzają wody powierzchniowe płynące. Przed każdym hydrozespołem jest zamontowana krata, zabezpieczające maszyny przed uszkodzeniem mechanicznym np. przez płynące drzewo, gałęzie. Jednocześnie na tych samych kratach zatrzymuje się roślinność wodna, liście, drobne gałęzie. Czyszczarki mechaniczne bądź pracownicy systematycznie oczyszczają kraty z zatrzymywanej tam roślinności.
Wcześniej tego typu odpady były klasyfikowane jako odpady komunalne pod kodem 20 02 01.
Obecnie według Państwa interpretacji, wytworzone w ten sposób odpady powinniśmy klasyfikować pod kodem 19 09 01. Kodu 19 09 01 nie posiadamy w obowiązującej nas decyzji na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji. Jednocześnie odpad – liście i roślinność wodna nie powstaje w wyniku eksploatacji instalacji, jest to materiał niesiony nurtem rzeki a tylko zatrzymywany na naszych kratach.
Jak w takiej sytuacji możemy zgodnie z prawem wytwarzać ten odpad?
Czy konieczne jest występowanie o aktualizację posiadanego pozwolenia, czy też można wytwarzać odpad bez ujmowania go w pozwoleniu?