Pytanie
Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych, produkcji materiałów budowlanych i handlu materiałami budowlanymi.
Czy koszty paliwa (transportu) stanowiące znaczny udział w zakupie surowca powinny być księgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych czy przygotowania produkcji do momentu wydania surowców z magazynu?
Jeśli tak, to jak je rozliczać w koszty - na konta zespołu "5" czy proporcjonalnie do ilości surowca, a może do wartości zejścia z magazynu?
Czy może koszty transportu można odnieść w koszty bieżące danego miesiąca?
Jak postępować z wynagrodzeniami kierowców przewożących surowiec?