Pytanie
Pracownik uległ wypadkowi w czasie pracy w dniu 14 listopada 2011 r. Przebywał na zasiłku wypadkowym 182 dni. Pracownik przebywał 360 dni na świadczeniu rehabilitacyjnym do 8 maja 2013 r. Po świadczeniu rehabilitacyjnym ZUS przyznał pracownikowi rentę na jeden rok od dnia 9 maja 2013 r.
Czy pracodawca musi rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę jeśli tak to na podstawie jakiego przepisu?
Czy umowę o pracę należy rozwiązać z dniem wręczenia pracownikowi pisma rozwiązującego umowę, czy też z dniem przejścia na rentę?