Pytanie
Podatnicy są małżeństwem i prowadzą osobne działalności gospodarcze. W związku z możliwością zakupu lokalu usługowego, małżonkowie wzięli kredyt, z czego 70% wziął mąż pozostałą część kredytu wzięła jego małżonka. W lokalu tym prowadzi działalność tylko żona podatnika. W związku z tym, żeby żona mogła odliczać odsetki zapłacone przez męża podatnicy zawarli umowę pożyczki. Umowę zawarli z datą 1 stycznia 2013 r.
Czy na tę okoliczność powinni zgłosić jakieś dokumenty do urzędu skarbowego?
Między małżonkami jest wspólność majątkowa.
W akcie notarialnym są koszty związane ze sporządzeniem tego aktu. W akcie są podani małżonkowie wspólnie i oni wspólnie za te koszty zapłacili.
W jaki sposób te koszty zaksięgować w PKPiR, czy również na te koszty mąż podatniczki powinien wystawić fakturę (tak jak w przypadku odsetek od kredytu)?