Pytanie
Spółka z o.o., która jest producentem krajowym artykułów grzewczych planuje zakupić 4 smocze łodzie (wraz z wyposażeniem jak wiosła, bęben, przyczepa do transportu), które mogą pomieścić ok. 20 osób. Spółka zatrudnia powyżej 200 osób. Łodzie te zostaną w sposób wyraźny oznaczone logotypem spółki i będą wykorzystywane w dwóch celach:
1) integracji pracowników spółki, czyli nawiązania pomiędzy nimi głębszych relacji, rozwinięcie w nich takich cech jak umiejętność pracy zespołowej, dążenie do wytyczonego celu, pokonywanie własnych słabości itd., które poprawią efektywność spółki zarówno w zakresie produkcji jak i sprzedaży własnych wyrobów; odbywałoby się to poprzez wspólne rejsy, starty w amatorskich wyścigach organizowanych publicznie itp.; z zasady każdy pracownik miałby taką możliwość, a nie jedynie wyróżnione grono kadry spółki;
2) wspierania niezależnego klubu sportowego, któremu udostępniane byłyby te łodzie bez wynagrodzenia w formie świadczenia pieniężnego, a w zamian klub będzie reklamował markę spółki poprzez wykonywanie regularnych rejsów na różnych akwenach wodnych i uczestniczył w różnego rodzaju zawodach.
Klub ten będzie tworzony wokół osoby księdza, który gromadzi wspiera trudną młodzież; są to osoby już regularnie trenujące, co aktualnie odbywa się na łodziach wypożyczanych.
Czy wykorzystywanie łodzi przez pracowników spółki na cele integracyjne rodzi jakieś konsekwencje w odniesieniu do składek ZUS regulowanych przez płatnika, zarówno w części dotyczącej pracownika jak i pracodawcy?