Pytanie
Firma wykorzystuje samochód w formie leasingu operacyjnego. Finansującym składki na ubezpieczenie samochodu jest leasingodawca. Otrzymujemy fakturę z dwoma pozycjami - pierwsza okresowa opłata leasingowa, druga finansowanie składki ubezpieczeniowej ze stawką zwolnioną. Jako informacja dodatkowa na fakturze jest podana kwota raty składki ubezpieczeniowej, którą należy zapłacić w danym miesiącu.
Jakim kosztem jest kwota z pozycji nr 2 finansowanie składki ubezpieczeniowej?
Czy prawidłowo księguję polisę ubezpieczeniową na rozliczenia międzyokresowe a później co miesiąc część odnoszę w koszty?
Kwota kosztu przenoszona z rozliczeń okresowych a kwota wyszczególniona na fakturze jako rata składki, którą należy zapłacić w danym miesiącu (podana jako informacja dodatkowa), jest inna.