Pytanie
Podatnik w lipcu 2012 r. zgłosił się do VAT jako osoba, która prowadzi działy specjalne produkcji rolnej. Lipiec 2012 r. był pierwszym miesiącem składania deklaracji VAT. W lipcu 2011 r. poniósł wydatki na nabycie kostki brukowej, którą wyłożył teren swojego gospodarstwa. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków unijnych na rozwój sektora rolnego.
Czy w zaistniałej sytuacji jest możliwe odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupionej kostki w okresie, kiedy prowadzący działy specjalne nie był jeszcze podatnikiem VAT?