Pytanie
W jakim terminie dyrektor powinien dopuścić programy w przedszkolu dla dodatkowych oddziałów przedszkolnych, które zostaną uruchomione od września 2013. Nauczycielki zostaną zatrudnione dopiero od 1 września 2013 a decyzje w sprawach wyboru kadry zapadną po 15 sierpnia 2013. Obecnie zatrudnione nauczycielki składają zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą w czerwcu wnioski o dopuszczenie wybranych przez nie programów do konkretnych oddziałów.
Jak rozwiązać tę sytuację - decyzję o wyborze programów podejmuje dyrektor, czy nowe nauczycielki po podpisaniu umów o pracę wybiorą do swoich oddziałów spośród dopuszczonych obecnie programów, będących w przedszkolnym zestawie programów?