Spółki kolejowe też będą mogły bankrutować

Spółki przewozowe: PKP Intercity SA, Przewozy Regionalne sp. z o.o. i PKP Cargo SA będą podlegały, podobnie jak inni przewoźnicy, ogólnym przepisom o upadłości. Takie rozwiązanie zapronował rząd w...

15.05.2013

Wymagania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami

BHP

Bardzo istotną sprawą dotyczącą nie tylko tych dużych, ale również i małych przedsiębiorstw jest właściwie prowadzona gospodarka odpadami. Nieprzestrzeganie uregulowań prawnych może wiązać się z...

15.05.2013

MSW: ślub nie tylko w urzędzie

Resort spraw wewnętrznych, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, szykuje rewolucję dotyczącą ślubów cywilnych. Zamierza wprowadzić czytelne reguły udzielania zgody na zawarcie małżeństwa poza...

15.05.2013

Członek rodziny pełnomocnikiem w sprawie karnej

Ofiary przestępstw czy wykroczeń powinny jeżeli taka jest ich wola móc być reprezentowane w postępowaniu przez osobę najbliższą. Taką zmianę zakłada poselski (PO) projekt nowelizacji kodeksów...

15.05.2013

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika

Nowo zatrudniony pracownik musi podpisać angaż najpóźniej w dniu, w którym stawił się do pracy. Po przyjęciu pracownika, w ciągu 7 dni, pracodawca ma obowiązek przedstawienia na piśmie zasady...

15.05.2013

Prace pod napięciem w Nawigatorze Procedury Prawa Pracy

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności...

15.05.2013

Władze Bydgoszczy chcą rewizji przetargu na wywóz odpadów

Samorząd terytorialny

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski uważa, że oferty komunalnej spółki na wywóz odpadów z miasta, choć najtańsze, zostały niesłusznie odrzucone podczas przetargu. Władze miasta chcą, by postępowanie...

15.05.2013

Nie-Konferencja #truWarsaw

#truWarsaw to pierwsza Nie-Konferencja HR organizowana na całym świecie. W tym roku również w Warszawie.

15.05.2013

Jest projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Stworzenie kryteriów orzekania o niesamodzielności, wprowadzenie bonów opiekuńczych, a także urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi, przewiduje projekt ustawy zaprezentowany we wtorek na...

15.05.2013

Nowe uprawnienia dla kombatantów

Większą pomoc państwa dla kombatantów, ofiar represji wojennych i okresu powojennego, zapewnić mają przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów zmiany w przepisach..

15.05.2013