O zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli, przesunięcie obowiązków wynikających z art. 30a Karty Nauczyciela do 2011 r. oraz wprowadzenie subwencji przedszkolnej – zaapelowali 15.10. wójtowie zgromadzeni na X Kongresie Gmin Wiejskich.
Samorządowcy podkreślali, że „Karta Nauczyciela jest dokumentem archaicznym, który jeżeli jest zmieniany, to w jeszcze gorszym kierunku”. Wójtowie jako przykład złego prawa wymieniali najczęściej art. 30 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym, w przypadku nie osiągania przez nauczycieli gwarantowanego poziomu średniego wynagrodzenia we właściwej grupie awansu zawodowego, samorząd będzie musiał wypłacić nauczycielom dodatki wyrównawcze w danym roku kalendarzowym. Za nierealny uznają także termin wypłacania dodatków wyrównujących oraz termin składania sprawozdań do RIO.
Obecna na Kongresie, wiceminister edukacji Krystyna Szumilas przypomniała, że zapis dotyczący osiągania średnich pensji nauczycielskich funkcjonuje od 2001 r. – Teraz samorządy muszą wykazać, że respektują ten przepis – powiedziała. Jej zdaniem, spowodowało to w wielu samorządach konieczność skalkulowania wynagrodzeń nauczycieli.
- To samorządy prowadzą politykę oświatową na swoim terenie, również w zakresie zatrudniania nauczycieli – zaznaczyła wiceminister. Dodała, że w Karcie Nauczyciela są wpisane instrumenty pozwalające na motywowanie i wynagradzanie dobrych nauczycieli, np. dodatki motywacyjne.
Wójtowie podczas panelu oświatowego dyskutowali również m.in. nad przekazywaniem szkół stowarzyszeniom, zmianach w nadzorze pedagogicznym, koniecznością zaostrzenia kryteriów przyznawania urlopów „dla poratowania zdrowia” .
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 15.10.2009 r.