W przyszłym roku o 1,6 mld zł wzrośnie subwencja oświatowa dla samorządów m.in. w związku z podwyżkami dla nauczycieli. W rezerwach celowych zapisano 150 mln zł na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – poinformowała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas podczas X Kongresu Gmin Wiejskich.
W przyszłym roku będzie jedna, 7-proc. podwyżka dla nauczycieli od 1 września 2010 r. - Uzupełniono subwencję oświatową na 2010 r. o skutki 5-proc. podwyżki, która miała miejsce we wrześniu 2009 r. oraz o skutki 7-proc. podwyżki od 1 września 2010 r. - poinformowała wiceminister edukacji i zaznaczyła, że w podwyżkach kalkulowano również skutki awansu zawodowego nauczycieli.
Subwencja oświatowa wzrośnie z 33,4 mld zł w 2009 r. do 35 mld zł w 2010 r. Do gmin ma trafić 20,8 mld zł, do powiatów 13,3 mld zł, a województw - 0,7 mld zł.
W algorytmie podziału subwencji oświatowej na 2010 r. MEN zapowiada objęcie wagą dla uczniów mniejszości narodowych i etnicznych - uczniów cudzoziemców. Subwencja zostanie również uzupełniona o wydatki związane z ustną maturą.
W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” planujemy w 2010 r. wyposażyć wszystkie sale wewnętrzne, tu nie potrzeba żadnego dodatkowego dofinansowania ze strony samorządu terytorialnego – podkreśliła wiceminister. Kwota dofinansowania na wyposażenie świetlic w pomoce naukowe w szkołach do 70 uczniów wynosi 6 tys. zł, w szkołach powyżej 70 uczniów - 12 tys zł.
Ze środków rządowych w połowie ma być refundowane urządzenie placów zabaw. Rządowa dotacja wynosi 63 tys. 850 zł lub 115 tys. 450 zł w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.
Resort edukacji zapewnia, że te samorządy, które w tym roku złożyły wnioski, a nie dostały dofinansowania, jeżeli złożą wnioski do 2 listopada 2009 r. na pewno dostaną dofinansowanie w przyszłym roku.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 16.10.2009 r.