3 listopada próbny egzamin z matematyki napisze 410 tys. uczniów. – To 95 procent maturzystów, którzy w 2010 r. obowiązkowo podejdą do egzaminu z matematyki – mówi prof. Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. – Arkusze egzaminacyjne drukujemy tylko dla tych szkół, które się zgłosiły.
Wszystko ma przebiegać jak na prawdziwej maturze, którą uczniowie napiszą w 2010 r. Zadania będą tajne do godz. 9 rano, gdy rozpocznie się egzamin. Testy rozwiozą i odbiorą ze szkół kurierzy. Egzamin na poziomie podstawowym maturzyści będą pisać przez 170 minut.
Zadania sprawdzą i ocenią zewnętrzni egzaminatorzy. – Zwrócimy potem arkusze do szkół, by uczniowie mogli zobaczyć, jak napisali egzamin, a nauczyciele wystawić oceny, jeśli będą chcieli to zrobić – zapowiada Konarzewski.
Na drzwiach klas, w których maturzyści będą pisać próbną maturę, dyrektorzy szkół muszą przykleić kartki z informacją: "W tym pomieszczeniu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego", ponieważ projekt koncepcji matury z matematyki sfinansowany jest z pieniędzy unijnych. Szacunkowy koszt próbnej matury z matematyki to ponad 10 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach "Pilotażu nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych". Budżet całego programu na lata 2007 – 2010 wynosi ponad 113 mln zł.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 19.10.2009 r.