Unia chce ujednolicenia kar na rynkach finansowych

Komisja Europejska rozpoczęła w środę konsultacje publiczne, których celem jest wypracowanie systemu sankcji za łamanie przepisów przez instytucje finansowe. Sankcje muszą być dotkliwe w całej...

08.12.2010

Będzie łatwiej o dopłaty do pensji

Firma musi wykazać 15-proc. spadek obrotów po 1 lipca 2008 r., aby skorzystać z dopłat do pensji osób zagrożonych zwolnieniem. Dziś w życie wchodzi ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o...

08.12.2010

Od 21 grudnia zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, dzięki której umowy zawierane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z operatorami telekomunikacyjnymi będą miały moc prawną, wejdzie w życie 21 grudnia br. -...

08.12.2010

Będzie nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim

Zagadnienia bezpieczeństwa morskiego w kwestiach budowy, stałych urządzeń i wyposażenia statków, kwalifikacji i składu załogi, bezpiecznej żeglugi oraz ratowania życia na morzu, uregulować ma nowa...

08.12.2010

Sejm zadecyduje o bezpłatnym dostępie do KRS

Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który został skierowany do pierwszego czytania na...

08.12.2010

Nowe zasady klasyfikacji chemikaliów

Kilka tysięcy substancji chemicznych i kilkaset tysięcy mieszanin będzie wymagało przeklasyfikowania i wprowadzenia nowego oznakowania. Taki będzie skutek nowej ustawy o substancjach chemicznych i...

08.12.2010

Informacje umieszczane w EMSC PL oraz w e-AD

Informacje, które nie są automatycznie zapewnione przez System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS, będą musiały być do Systemu wprowadzone przez właściwego naczelnika urzędu celnego bądź też...

08.12.2010

Będzie trudniej o kredyty hipoteczne

Nowelizacja ustawy o hipotekach i księgach wieczystych, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, może zmniejszyć zdolność kredytową klientów kupujących od deweloperów mieszkania obciążone...

08.12.2010

UE: na mięsie ma być kraj pochodzenia

Na wieprzowinie, drobiu i jagnięcinie sprzedawanych w UE będzie obowiązkowo wskazany kraj pochodzenia, tak jak obecnie na wołowinie i cielęcinie - zgodzili się we wtorek ministrowie zdrowia "27"....

07.12.2010

Prywatyzacja instytucji filmowych potrwa dłużej

Wydłużenie o dwa lata (do końca 2012 r.) okresu przewidzianego na komercjalizację (a następnie prywatyzację) lub likwidację państwowych instytucji filmowych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o...

07.12.2010

Wdrożenie dyrektywy obronnej coraz bliżej

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z implementacją tzw. dyrektywy obronnej, został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w...

07.12.2010

W Polsce będą superstawki VAT

Minister finansów nie ma pomysłu na określenie nowych stawek podatku, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r. Wybrał najprostsze: superobniżona i obniżona....

07.12.2010

Jawne postępowania przeciwko notariuszom

Zasadę jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z obowiązującymi obecnie...

07.12.2010

Zmiany w kodeksie wykroczeń

31 grudnia 2010 r. wejdzie w życie zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw....

07.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski