Kodeks karny stanie na straży środowiska

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub...

14.04.2010

Tryb wyborczy do wznowienia

Postępowanie zakończone w szybkim trybie wyborczym będzie można wznowić na drodze cywilnej proponuje Senat. Odpowiednie zmiany miałyby być wprowadzone do ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu oraz...

14.04.2010

Prezes IPN według nowej ustawy

Ustawa o IPN jest gotowa do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie dwa tygodnie po publikacji. Czy nowy prezes IPN będzie wybrany według starej czy nowej ustawy? - Na nowych zasadach. Nawet jeśli...

14.04.2010

Dodatkowa stawka taksy notarialnej

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce...

14.04.2010

Więcej kategorii dyskryminacji

Katalog przesłanek dyskryminacyjnych zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania powinien być poszerzony o kategorię tożsamości płciowej oraz o...

12.04.2010

Służby na EURO 2012 będą lepiej wyszkolone

Jednolite wymagania wobec służb organizatorów wszystkich imprez masowych (meczów, koncertów, igrzysk sportowych etc.) wprowadziło obowiązujące od 1 kwietnia br. rozporządzenie Rady Ministrów do nowej...

10.04.2010

Usługi w Unii już bez barier

Usługodawcy z państw UE mogą, dzięki obowiązującej od 10 kwietnia br, ustawie usługowej, prowadzić działalność w Polsce poprzez rozpoczęcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Mają również prawo skorzystać...

09.04.2010

Wydatki na internet bez faktury?

W sejmowej komisji Przyjazne Państwo trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zakładają m.in. zrezygnowanie z dokumentowania wydatków poniesionych na...

09.04.2010

Nie będzie dorozumianej zgody na sprzątanie w gminach

Nadrzędny interes publiczny w postaci troski o ochronę środowiska naturalnego, zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt spowodował, że zasada tzw. dorozumianej zgody organu - w wypadku wniosków o...

09.04.2010

Jutro wchodzi w życie ustawa usługowa

Rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie możliwości stwarza im wchodząca w życie 10 kwietnia br. ustawa...

09.04.2010

Rzeczoznawca oszacuje nieruchomości w całej Unii

Wszyscy przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej będą mieli możliwość prowadzenia działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej....

09.04.2010

Szersza kontrola przeszczepów

Ośrodki dawców szpiku oraz ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia dołączone zostaną do dotychczas obowiązującego katalogu podmiotów podlegających kontroli związanych z pobieraniem i...

08.04.2010

Sejm zmienił definicję abonenta telefonicznego

Abonentem będzie nie tylko osoba, która zawarła pisemną umowę z operatorem, ale też właściciel telefonu komórkowego na kartę - przewiduje uchwalona 8 kwietnia br. przez Sejm nowelizacja Prawa...

08.04.2010

Dopłaty do mleka zgodne zasadami UE

Stosowany na polskim rynku mleka i przetworów mlecznych system dopłat do produkcji dostosowany zostanie do rozwiązań wspólnotowych. Przyjęty 6 kwietnia br. przez rząd projekt ustawy określa także...

07.04.2010

Gminy zrobią porządek ze śmieciami

Gmina będzie właścicielem śmieci i to ona będzie odpowiadała za ich zagospodarowanie. Przygotowywana przez Ministerstwo Środowiska nowa ustawa, która ma wprowadzić takie rozwiązanie, powinna wejść w...

07.04.2010

Zbrodnie wojenne i niewolnictwo w kodeksie karnym

Do polskiego kodeksu karnego wprowadzone zostaną definicje niewolnictwa i handlu ludźmi. Karane będą także ataki na cywili podczas działań wojennych. Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem...

07.04.2010