Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nr 96, poz. 623. Wprowadza ono zwolnienie z VAT dla usług telekomunikacyjnych, polegających na wysyłaniu SMS-ów w związku z prowadzeniem akcji charytatywnych. Operatorzy telefonii komórkowej nie będą zobowiązani do odprowadzania VAT od takich wiadomości tekstowych, a cała wartość usługi będzie trafiać na rachunek organizacji pożytku publicznego organizującej zbiórkę. Aby zwolnienie było możliwe, operator sieci komórkowej będzie musiał zawrzeć z taką organizacją pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji należnej kwoty.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 60 dniach od momentu ogłoszenia, czyli 4 sierpnia 2010 r.