Mydło w szkole z mocy prawa

Samorząd terytorialny

Uczniowie w szkołach mają mieć zapewnioną ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Gwarantuje to znowelizowane rozporządzenie.

18.11.2010

Elektroniczne INTRASTAT ogłoszone

Zgłoszenia INTRASTAT co do zasady będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Forma pisemna zachowana zostanie jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu organu celnego. 17...

18.11.2010

Sąd w Poznaniu zajmie się prawami autorskimi

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych....

18.11.2010

Senat: poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, dotyczące m.in. przepisów przejściowych adresowanych do firm, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem...

17.11.2010

Senat wnosi poprawki do ustawy okołobudżetowej

Senat zgłosił w środę poprawki do ustawy okołobudżetowej, zakładające m.in. rozszerzenie ulg komunikacyjnych dla niewidomych. Niewidomi - wbrew woli resortu finansów - mogą uzyskać m.in. 93-proc....

17.11.2010

Szkolenia z UE będą mniej opłacalne

W 2011 roku przedsiębiorców realizujących projekty szkoleniowe z UE czeka więcej obostrzeń. Firmy szkoleniowe nie będą już mogły zawyżać własnych kosztów przy realizacji projektu. Części uczestnikom...

17.11.2010

UE zakazuje handlu nielegalnym drewnem

Zakaz handlu w UE nielegalnie wycinanym drewnem przewiduje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna....

17.11.2010

Od piątku straż miejska będzie mogła karać palaczy

Prawdopodobnie w piątek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostanie rozporządzenie, zgodnie z którym strażnicy miejscy będą mogli karać mandatami osoby palące w niedozwolonych miejscach. Wtedy też zaczną...

17.11.2010

Gminy przejmą gospodarkę odpadami

Gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie wzmocnione mają być ich funkcje kontrolne w tej dziedzinie, aby mogły...

17.11.2010

Zmieni się prawo o gospodarce opakowaniami

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła, przedłożone przez ministra środowiska, założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy będą dotyczyły...

16.11.2010

Straż miejska może już karać palaczy

Strażnicy miejscy będą mogli karać mandatami osoby, które palą papierosy w niedozwolonych miejscach - minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller podpisał już rozporządzenie, które to...

16.11.2010

Komisja przyjęła projekt kodeksu wyborczego

Jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, możliwość dwudniowego głosowanie we wszystkich wyborach, parytety na listach wyborczych - to niektóre z rozwiązań zapisanych w projekcie kodeksu wyborczego...

16.11.2010