Celem projektodawców nowelizacji (druk sejmowy nr 2997) jest zwiększenie przejrzystości rynku funduszy inwestycyjnych, co może sprzyjać popularyzacji tej formy oszczędzania i inwestowania oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji przez uczestników funduszy. Proponowana zmiana ma m.in. zapobiec trudnościom związanym z ustaleniem, w którym funduszu i u jakiego dystrybutora nabyte zostały jednostki uczestnictwa w sytuacji zaginięcia dokumentów potwierdzających nabycie tych jednostek.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line