Istotna dla gmin zmiana Prawa wodnego

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę zmieniającą Prawo wodne, która nakłada na gminy nowe obowiązki. Nowelizacja wprowadza m. in. definicje pojęć kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli,...

29.03.2010

Andrzej Seremet będzie miał sześciu zastępców

Prokurator generalny będzie miał sześciu zastępców, w tym naczelnego prokuratora woskowego i Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Taką zasadę wprowadzi podpisany...

27.03.2010

Rząd już zaczyna prace nad budżetem na rok 2011

Przyśpieszenie terminarza prac planistycznych nad budżetem państwa na rok 2011 spowodowało, że Minister Finansów wydał notę budżetową o dwa miesiące wcześniej w stosunku lat ubiegłych....

26.03.2010

Senat przeciwny totalnemu zakazowi palenia

Senat odrzucił poprawkę zakazującą palenia w miejscach publicznych. Senatorowie wprowadzili natomiast do ustawy przepis, że pomieszczenia do palenia będą mogły być tworzone tylko lokalach...

26.03.2010

Pomoc społeczna wyłączona z egzekucji

Wszystkie świadczenia pieniężne z pomocy społecznej nie będą podlegać egzekucji administracyjnej - przewidują nowe przepisy, które wejdą w życie 31 marca br....

25.03.2010

Będą wysokie kary za błędy urzędników

Za decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa urzędnik zapłaci nawet 12-krotność swojej pensji. Sejmowa podkomisja zakończyła juz prace nad projektem odpowiedniej ustawy.

25.03.2010

Nowe prawo atomowe przed budową nowych elektrowni

Trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo atomowe. Nowe przepisy powinno wejść w życie w terminie, który umożliwi wydawanie zezwoleń na budowę i eksploatację planowanych elektrowni jądrowych, a więc...

24.03.2010

Korzystne zmiany w akcyzie

Korzystne dla w branży motoryzacyjnej regulacje dotyczące dokumentacji zapłaty akcyzy od nabytych wewnątrz UE samochodów osobowych przewiduje przyjęty 23 marca br. przez Radę Ministrów projekt...

24.03.2010

Ostrzejsze kontrole na imprezach masowych

Służby porządkowe imprez masowych będą mogły sprawdzać bagaż uczestników. Jeśli znajdą broń, narkotyki, napoje alkoholowe, pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty, odbiorą je, a właściciela...

23.03.2010

Sąd przesłucha na odległość

Na przesłuchiwanie przez sąd świadków przebywających w innych miejscowościach pozwoli system umożliwiający przeprowadzenie dowodu na odległość. Urządzenia wykorzystywane do przeprowadzenia dowodu na...

23.03.2010

Nowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych

Od 19 marca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz....

23.03.2010

Sejm poprawia przepisy dotyczące odholowanych aut

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ma na celu m.in. uregulowanie kontrowersyjnego i uznanego przez Trybunał...

22.03.2010

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Wyodrębnienie budżetu środków europejskich oraz pojęcia płatności w ramach budżetu środków europejskich, a także zlikwidowanie dotacji rozwojowej i powołanie nowych form organizacyjno-prawnych...

22.03.2010

Obrączki na razie tylko dla nielicznych

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów o dozorze elektronicznym, która ma poszerzyć znacznie krąg skazanych, którzy będą mogli skorzystać z tego typu kary. To potrzebna zmiana, ponieważ jak...

20.03.2010

Skazani nie zostaną posłami i senatorami

Sejm uchwalił 19 marca br. zmianę w ordynacji wyborcząej do parlamentu, która wprowadza zakaz kandydowania dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia...

19.03.2010