Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej dodano maksymalną stawkę opłaty za każdą rozpoczętą godzinę sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 49, poz. 290). Zmiana weszła w życie 14 kwietnia 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line