Nowa ustawa, o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47, poz. 278), uchwalona 4 marca 2010 r., wdraża unijną dyrektywę usługową. Przedsiębiorcy z innych krajów Unii Europejskiej będą mogli czasowo świadczyć swoje usługi w Polsce bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Tylko wyjątkowo czasowe świadczenie usług będzie mogło wiązać się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu, koncesji, licencji, zezwolenia, zgody, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innego właściwego rejestru. Urzędy i samorządy zawodowe nie będą mogły nakładać na podmiot zagraniczny świadczący usługi żadnych ograniczeń. Przedsiębiorcy spoza Polski nie mogą być także dyskryminowani w zakresie przyznawania pomocy finansowej.
– Jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie dotyczy zakładania kancelarii prawnych – mówi na łamach "Dziennika Gazeta Prawna" Katarzyna Urbańska, radca prawny z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Doradcy podatkowi będą mogli uczestniczyć w spółkach wraz z doradcami podatkowymi, adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami czy rzecznikami patentowymi. Te same zasady dotyczą rzeczników patentowych.