Duża nowelizacja Kodeksów karnych, uchwalona 5 listopada 2009 r., a wchodząca w życie już jutro (8 czerwca 2010 r.) zmienia dziewięć ustaw, w tym sześć kodeksów, a ponadto m.in. ustawę o Policji. - Postawiliśmy sobie ważne cele opracowując w Ministerstwie Sprawiedliwości zarówno ogólne założenia tej nowelizacji, jak i urzeczywistniające je przepisy – powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas zorganizowanej 7 czerwca konferencji prasowej. – Do najważniejszych zmian, które już od jutra będą obowiązywały należą m.in. dalsze wzmocnienie pozycji ofiary przestępstwa i ułatwienie jej dochodzenia sprawiedliwości i kompensaty, upowszechnienie kar nieizolacyjnych takich jak np. grzywna i kara ograniczenia wolności, efektywne przeciwdziałanie przestępstwom seksualnym popełnionych na szkodę małoletnich, czy też głęboka modyfikacja postępowania przyspieszonego – dodał minister.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości – Duża nowelizacja Kodeksów karnych

Zmiany w kodeksach karnych skomentował na łamach "Rzeczpospolitej" prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego:
Wiele zmian jest nie tylko istotnych, lecz także bardzo potrzebnych. Kilka może naprawdę uzdrowić system wykonywania kary. Myślę o przepisach urealniających karę ograniczenia wolności, która ma szansę w końcu zastąpić krótkie kary więzienia. Mam też nadzieję, że wyższe grzywny zachęcą sędziów do częstszego ich orzekania. Nie sposób nie wspomnieć o usprawnionym trybie przyspieszonym. Jego powodzenie zależy jednak od dobrej konstrukcji. Reforma w tym wypadku polega na rezygnacji z przeszkód, które sprawiały, że był on stosowany marginalnie. Sądzę, że nowela prawa karnego powinna wystarczyć na dłuższy czas. Nie obejdzie się natomiast bez zmian w procedurze. Te muszą sprawić, że postępowanie w pierwszej instancji będzie dużo krótsze.