Z opublikowanego we wtorek 8 czerwca po południu komunikatu wynika, że Ministerstwo Zdrowia opracowało i skierowało do uzgodnień międzyresortowych, projekty dwóch rozporządzeń:
  w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia; 
  w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej. 
Krzysztof Suszek, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia poinformował, że 19 maja 2010 r. kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zatwierdziło wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - czytamy w komunikacie. W postępowaniu konkursowym zostały wyłonione zakłady, w których realizowany będzie środek zabezpieczający wobec sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej:
1.  Zakłady zamknięte o wzmocnionym zabezpieczeniu: -  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1 a, 57-300 Kłodzko – 20 łóżek: 
-  Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Skaryszewska 7, 83-200 Starogard Gdański – 20 łóżek; 
-  Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz – 10 łóżek. 
2.  Zakłady ambulatoryjne: -  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 
-  Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz; 
-  Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków 
-  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta; 
-  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. dr Witolda Orłowskiego ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa; 
-  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan. 
Te zakłady umieszczone zostały w wykazach stanowiących załączniki do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia wydawanych na podstawie art. 201 § 5 i 6 Kodeksu karnego wykonawczego.

Resort zdrowia informuje też, że koszty leczenia sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej przez nowoutworzone placówki, które szacowane są na około 5 mln (zakłady ambulatoryjne – 2 mln; zakłady o wzmocnionym zabezpieczeniu 3 mln), będą pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach kontraktów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ. Z wypowiedzi dla mediów przedstawicieli placówek wyznaczonych do leczenia sprawców przestępstw na tle seksualnym wynika, że w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie miały one podpisanych kontraktów w NFZ.
Jednak Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że nie jest to jeszcze problemem, ponieważ pierwsi pacjenci mogą do tych ośrodków trafić dopiero w przyszłym roku. Zgodnie bowiem z art. 201 § 2a Kodeksu karnego wykonawczego, przed wydaniem postanowienia o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci leczenia w jednym z wyznaczonych ośrodków, sąd zobowiązany jest zasięgnąć opinii jednostki podległej Ministrowi Zdrowia, odpowiedniej w sprawach seksuologii sądowej (funkcję tę pełni Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu). Opinia taka oraz postanowienie sądu muszą zostać wydane na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem sprawcy lub wykonaniem kary.
Postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego (o potrzebie i zasadności zastosowania środka i jego rodzaju) może zostać wydane jedynie w stosunku do sprawcy, wobec którego w skazującym wyroku sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego (art. 95a kk). - Zatem pierwszych skazanych opuszczających zakłady karne i kierowanych do zakładów zamkniętych lub na leczenie ambulatoryjne można się spodziewać najwcześniej z początkiem roku 2011 - stwierdza Krzysztof Suszek, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia.