Zmiany w rejestrach wpłat wyborczych

Sposób prowadzenia rejestru zaciągniętych przez komitet wyborczy kredytów i rejestru wpłat od osób fizycznych na rzecz tego komitetu, wzory tych rejestrów i sposób ich przekazywania Państwowej...

28.04.2010

Broń kupimy w internecie

Osoby mające pozwolenie na posiadanie broni i amunicji będą mogły je kupować przez internet. Na ułatwienia w zakupach mogą także liczyć kolekcjonerzy sprzętu wojskowego i policyjnego. Takie m.in....

28.04.2010

Nowa ustawa zmieni system informacji oświatowej

Bardziej efektywne zarządzanie oświatą na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym zapewnić mają zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Przyjęte przez rząd 27 kwietnia br. założenia do projektu...

27.04.2010

Niepełnosprawni zagłosują przez pełnomocnika

W najbliższych wyborach prezydenckich osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły oddać głos za pośrednictwem pełnomocnika. Umożliwia to nowelizacja ordynacji wyborczej z 2009 roku. Ministerstwo Spraw...

27.04.2010

Nowe prawo ułatwi kontakty rodziców z dziećmi

Rząd zaakceptował 27 kwietnia br. projekt przepisów, które mają zmienić zasady wykonywania orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów z dzieckiem w przypadku sporu na tym tle między jego opiekunami....

27.04.2010

Bezczynność organu zagrożona grzywną

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę na bezczynność, będzie mógł wymierzyć grzywnę opieszałemu organowi administracji publicznej. Taką nowość proponuje przygotowany przez komisję...

27.04.2010

Większa przejrzystość w spółkach Skarbu Państwa

Istnieje szansa na poprawę konkurencyjności gospodarki poprzez wprowadzenie transparentnego instrumentu ingerencji publiczno-prawnej w niektóre decyzje i działania spółek kapitałowych z udziałem...

26.04.2010

Sądy gospodarcze do likwidacji

Dotychczasowe sądy gospodarcze mają być przekształcone w wydziały sądów powszechnych. Taką zmianę przewiduje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania...

26.04.2010

Zniesiono cenzus domicylu w wyborach do rad gmin

Prawo wybierania w wyborach do organów samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać będzie niezależnie od tego, czy wyborca widnieje w stałym rejestrze wyborców, czy nie. Taką zmianę...

24.04.2010

Adwokat wygrał z remontowaną autostradą

Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał kolejny proces z jej zarządcą, spółką Staleksport. Firma ma go przeprosić za bezprawne ograniczenie...

24.04.2010

Koniec z dyskryminacją w zasiłkach chorobowych

Wszyscy pracownicy za okres pobytu w szpitalu mają otrzymywać zasiłki chorobowe w wyskosci 80 proc. zarobków. O likwidacji dyskryminacji osób powyżej 50 roku życia, które obecnie dostają zasiłki w...

23.04.2010

Będzie przegląd stawek usług regulowanych

Rzecznicy patentowi będą mogli wchodzić w spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie same możliwości będą mieli doradcy podatkowi. Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa o...

21.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski