Sejm: na listach wyborczych minimum 35 proc. kobiet

Nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, żeby została zarejestrowana - zdecydowali posłowie. Sejm przyjął w piątek ustawę, która ma...

03.12.2010

10-proc. redukcja w administracji uchwalona

O 10 proc. ma być zmniejszone zatrudnienie w administracji do 2013 roku - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. Cięcia...

03.12.2010

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych uchwalona

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o finansach publicznych. Przewiduje ona m.in. warunkowe podwyżki VAT, gdyby dług publiczny przekroczył poziom 55 proc. PKB. Wprowadza też tzw. regułę...

03.12.2010

UE walczy z bezkarnością piratów drogowych

Ministrowie transportu krajów "27" uzgodnili nowy system wymiany danych, który umożliwi identyfikację i ściganie zagranicznych kierowców łamiących przepisy na drogach UE. Ma to położyć kres ich...

03.12.2010

Ponad 70 poprawek do projektu kodeksu wyborczego

Ponad 70 poprawek o charakterze merytorycznym i technicznych złożyły cztery kluby parlamentarne do projektu kodeksu wyborczego. W środę po południu poprawkami zajmie się nadzwyczajna komisja sejmowa,...

02.12.2010

W UE większy nadzór nad agencjami ratingowymi

Agencje ratingowe, obarczane częściową odpowiedzialnością za kryzys i spadek zaufania do euro, będą podlegały jednolitemu unijnemu nadzorowi. Rządy krajów członkowskich porozumiały się w tej sprawie...

02.12.2010

PESEL na każdej karcie medycznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia zawierający przepisy dotyczące dokumentacji medycznej, którą powinny prowadzić resortowe zakłady opieki zdrowotnej.

02.12.2010

Unia przygotowuje rewolucję w VAT

Komisja Europejska rozpoczęła w środę debatę o reformie podatku VAT w UE. System wprowadzony 40 lat temu chce przystosować do realiów współczesnej gospodarki i ograniczyć nadużycia. Zastanawia się...

02.12.2010

Bank nie zarobi już na spreadzie

Spłata kredytu hipotecznego nastąpi po kursie NBP. Konsument sam wybierze, gdzie kupi obcą walutę. Banki są przeciwne propozycjom resortu gospodarki....

02.12.2010

Nie będzie likwidacji ulgi prorodzinnej i na internet

Projekt ustawy o finansach publicznych nie przewiduje zapisu, z którego wynikałaby likwidacja ulg prorodzinnej i na internet. Rząd wycofał się z tych propozycji - powiedziała w czwartek w Sejmie...

02.12.2010

Kodeks karny uwzględni wyroki zapadłe w Unii

Dzisiaj Sejm zajmie się kolejną zmianą kodeksu karnego i procedury karnej. Celem nowelizacji jest uwzględnienie wyroku unijnego na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego w...

02.12.2010