Na rozprawie prawie jak w telewizji

Usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych to podstawowy cel nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która z niewielkimi...

22.05.2010

Dozór elektroniczny obejmie więcej skazanych

Większa liczba skazanych będzie mogła odbywać kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. W piątek 21 maja Sejm uchwalił, po uwzględnieniu poprawek Senatu, nowelizację ustawy o...

22.05.2010

Fiskus sprawdzi handlujących w internecie

Na żądanie urzędów skarbowych banki i inne instytucje finansowe, towarzystwa emerytalne, a nawet firmy prywatne, będą musiały przekazywać im dane o stanach rachunków, obrotach na nich, kredytach,...

22.05.2010

Koniec urlopów na żądanie?

Komisja Przyjazne Państwo chce, żeby pracownicy nie mogli korzystać z czterech dni urlopu na żądanie z rzędu. Pracownikom trudniej będzie organizować nieformalne strajki lub nie przychodzić do pracy...

21.05.2010

Szybsza ucieczka w samozatrudnienie

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z opodatkowania jednolitą stawką 19 proc. nie może w tym samym roku podatkowym świadczyć jako pracownik podobnych czynności na rzecz obecnego czy byłego pracodawcy....

21.05.2010

Kary za przewlekłość także w administracji

Przedłużające się załatwianie sprawy przez wójta lub burmistrza można będzie skarżyć do sądu administracyjnego, który będzie mógł ukarać organ administracyjny grzywną. Takie zmiany zakłada rządowy...

21.05.2010

Zniknie procedura, sądy gospodarcze zostaną

W polskich sądach nie będzie odrębnej procedury gospodarczej, ale pozostaną w nich wydziały gospodarcze. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że te zmiany wprowadzone zostaną jeszcze w tym roku.

21.05.2010

Praca na umowę zlecenie ma być tańsza

Firmy zatrudniające zleceniobiorców skorzystają z takich samych zwolnień w opłacaniu składek do ZUS jak w przypadku pracowników. Taką zmianę przewiduje przygotowywana przez rząd nowelizacja...

21.05.2010

Mammografia i cytologia w ramach badań pracowniczych?

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić obowiązek przeprowadzania badań mammograficznych i cytologii u kobiet podczas okresowych badań pracowniczych. - Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych w...

20.05.2010

Komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji

Wybrany komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, podjęcia innych czynności w zakresie ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone poza...

20.05.2010

Najpierw pieniądze później oświadczenie

Osoba, która zaczyna osiągać przychody z najmu może zgłosić wybór zryczałtowanej formy opodatkowania w danym roku także po podpisaniu umowy najmu i przyjęciu pieniędzy od wynajmującego....

20.05.2010

Święto Trzech Króli niekonstytucyjne?

W czwartek 20 maja br. Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy, która przewiduje wprowadzenie Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy. Projekt wywołuje protesty...

20.05.2010

Pieniądze dla rodzin zastępczych uratowane

Z prawie miesięcznym opóźnieniem regulacje dotyczące zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych zostały przeniesione do ustawy o pomocy...

19.05.2010

Rząd zaplanuje rezerwy strategiczne

Rząd będzie opracowywał 5-letnie programy rezerw strategicznych. Propozycje dotyczące ich tworzenia, utrzymywania oraz likwidacji będą mogły zgłaszać organy administracji rządowej realizujące zadania...

18.05.2010