Nowe zasady klasyfikacji chemikaliów

Kilka tysięcy substancji chemicznych i kilkaset tysięcy mieszanin będzie wymagało przeklasyfikowania i wprowadzenia nowego oznakowania. Taki będzie skutek nowej ustawy o substancjach chemicznych i...

08.12.2010

Będzie nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim

Zagadnienia bezpieczeństwa morskiego w kwestiach budowy, stałych urządzeń i wyposażenia statków, kwalifikacji i składu załogi, bezpiecznej żeglugi oraz ratowania życia na morzu, uregulować ma nowa...

08.12.2010

UE: na mięsie ma być kraj pochodzenia

Na wieprzowinie, drobiu i jagnięcinie sprzedawanych w UE będzie obowiązkowo wskazany kraj pochodzenia, tak jak obecnie na wołowinie i cielęcinie - zgodzili się we wtorek ministrowie zdrowia "27"....

07.12.2010

W Polsce będą superstawki VAT

Minister finansów nie ma pomysłu na określenie nowych stawek podatku, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r. Wybrał najprostsze: superobniżona i obniżona....

07.12.2010

Zmiany w kodeksie wykroczeń

31 grudnia 2010 r. wejdzie w życie zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw....

07.12.2010

Jawne postępowania przeciwko notariuszom

Zasadę jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z obowiązującymi obecnie...

07.12.2010

Wdrożenie dyrektywy obronnej coraz bliżej

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z implementacją tzw. dyrektywy obronnej, został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w...

07.12.2010

Prywatyzacja instytucji filmowych potrwa dłużej

Wydłużenie o dwa lata (do końca 2012 r.) okresu przewidzianego na komercjalizację (a następnie prywatyzację) lub likwidację państwowych instytucji filmowych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o...

07.12.2010

Przedsiębiorca też może być bezrobotnym

Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela doprecyzowuje przepisy do innych regulacji, w tym m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej....

06.12.2010

Nowe przepisy usprawnią prywatyzację

Sejm znowelizował w piątek ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Cena wywoławcza spółek Skarbu Państwa, sprzedawanych podczas aukcji, będzie mogła być niższa od ich wartości księgowej.

06.12.2010

Rzecznik praw dziecka walczy o sądy rodzinne

Sprawy dzieci powinni rozpatrywać sędziowie rodzinni - uważa RPD Marek Michalak. Wystąpił on do szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza ws. zmian, jakie w strukturze...

06.12.2010

Zakłady pracy chronionej bez ulg podatkowych

Utratę zwolnień podatkowych z dniem 1 stycznia 2011 r. w zakresie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat (za wyjątkiem skarbowej i o charakterze...

06.12.2010

Nowa PKWiU w ustawie o podatku od towarów i usług

Uwzględnienie w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług i załącznikach do nich nomenklatury oraz symboli statystycznych obecnie obowiązującej w statystyce Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług...

06.12.2010