U doradców podatkowych tajemnica lepiej chroniona

Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd. Będzie on mógł też występować przed sądami w sprawach celnych i egzekucji administracyjnej oraz rekalmować swoje usługi. Takie...

10.05.2010

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego podpisana

Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 7 maja br. ustawę z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nią, abonentem jest nie...

09.05.2010

Będzie lepszy nadzór nad ratingami?

Agencje ratingowe, które oceniają wiarygodność finansową państw i spółek, mają podlegać Komisji Nadzoru Finansowego - przewiduje poprawka Komisji Finansów Publicznych do projektu zmian w ustawach...

07.05.2010

W zamówieniach publicznych o jeden dokument mniej

Realizacja inwestycji drogowej lub budowa lotniska publicznego nie wymaga już złożenia przez zamawiającego oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane....

07.05.2010

Mniejsze wydatki przewoźników lotniczych

Przewoźnicy lotniczy zapłacą w Polsce niższe opłaty nawigacyjne. To skutek obniżenia od 1 maja br. kwoty, jaką Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wpłacać musi do budżetu państwa....

07.05.2010

Dla niepełnosprawnych tylko szkolenia zawodowe

W celu przeciwdziałania nieracjonalnemu wykorzystywaniu środków publicznych zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nowe rozporzadzenie wprowadza zakaz łączenia...

06.05.2010

Nie będzie limitów na taksówki

Transport drogowy taksówką będzie mógł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do zawodu. Rady miast i gmin nie będą już mogły limitować tej działalności gospodarczej. Rewolucję w...

06.05.2010

Rząd udzieli obywatelom informacji prawnej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 4 maja br. zaproponowane przez ministra sprawiedliwości założenia do projektu ustawy o informacji prawnej dla osób fizycznych.

05.05.2010

Pies asystujący z certyfikatem

Od 5 maja 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego....

05.05.2010

Natura 2000 według nowych przepisów

Obowiązują już nowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Regulują m.in.: opisanie granic obszaru, zasady badań i ekspertyz niezbędnych do uzyskania wiedzy o...

05.05.2010

Będzie nowa definicja uzdrowiska

Nową definicję lecznictwa uzdrowiskowego proponuje przyjęty 4 maja br. przez rząd projekt nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach...

04.05.2010

UE: zmiany w ubezpieczeniu społecznym

Od 1 maja br. obowiązują nowe przepisy o ubezpieczeniu społecznym pracowników migrujących w Unii Europejskiej. Jedna ze zmian stanowi, że pracownicy wykonujący pracę na terenie dwóch lub więcej...

01.05.2010

Urząd skarbowy ściągnie zaległe grzywny

Wymierzone przez sądy grzywny będą ściągane przez urzędy skarbowe. Mają one to robić skuteczniej niż dotychczas sądy. Poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tj. usprawnienie procedur,...

30.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski