Zniknie procedura, sądy gospodarcze zostaną

W polskich sądach nie będzie odrębnej procedury gospodarczej, ale pozostaną w nich wydziały gospodarcze. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że te zmiany wprowadzone zostaną jeszcze w tym roku.

21.05.2010

Praca na umowę zlecenie ma być tańsza

Firmy zatrudniające zleceniobiorców skorzystają z takich samych zwolnień w opłacaniu składek do ZUS jak w przypadku pracowników. Taką zmianę przewiduje przygotowywana przez rząd nowelizacja...

21.05.2010

Mammografia i cytologia w ramach badań pracowniczych?

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić obowiązek przeprowadzania badań mammograficznych i cytologii u kobiet podczas okresowych badań pracowniczych. - Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych w...

20.05.2010

Komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji

Wybrany komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, podjęcia innych czynności w zakresie ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone poza...

20.05.2010

Najpierw pieniądze później oświadczenie

Osoba, która zaczyna osiągać przychody z najmu może zgłosić wybór zryczałtowanej formy opodatkowania w danym roku także po podpisaniu umowy najmu i przyjęciu pieniędzy od wynajmującego....

20.05.2010

Święto Trzech Króli niekonstytucyjne?

W czwartek 20 maja br. Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy, która przewiduje wprowadzenie Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy. Projekt wywołuje protesty...

20.05.2010

Pieniądze dla rodzin zastępczych uratowane

Z prawie miesięcznym opóźnieniem regulacje dotyczące zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych zostały przeniesione do ustawy o pomocy...

19.05.2010

Rząd zaplanuje rezerwy strategiczne

Rząd będzie opracowywał 5-letnie programy rezerw strategicznych. Propozycje dotyczące ich tworzenia, utrzymywania oraz likwidacji będą mogły zgłaszać organy administracji rządowej realizujące zadania...

18.05.2010

Większa przejrzystość w funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne obowiązane będą przekazać nieodpłatnie uczestnikom informacje o ilości oraz łącznej wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez nich według...

18.05.2010

Zmiany w statucie BGK

Rok temu z katalogu spraw, które powinny zostać określone w statucie Banku Gospodarstwa Krajowego, wykreślone zostało wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania BGK, ponieważ odpowiedni przepis...

18.05.2010

Sejm będzie zaostrzał prawo karne

Podczas rozpoczynającego się 19 maja br. posiedzenia Sejmu odbedzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw o zmianie Kodeks karny oraz ustawy o policji, której celem jest...

18.05.2010

Upominek do 200 zł bez podatku

Wartość materiałów promocyjnych i reklamowych przekazywanych przez przedsiębiorcę konkretnemu klientowi będzie wolna od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekroczy...

17.05.2010

Rewolucja w protokołowaniu zamówień publicznych

Jasność, czytelność, łatwość w wypełnianiu, swoboda co do formy oraz mniejsza liczba wzorów, to podstawowe cele, które przyświecają prawodawcy w tworzeniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu...

17.05.2010

Czas pracy kierowców będzie lepiej kontrolowany

Firmy transportowe o wysokim stopniu ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów mogą być częściej kontrolowane. Taką możliwość przewiduje nowe rozporządzenie ministra...

17.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski