Zgodnie z nowymi przepisami usługodawca, wykonujący zawód regulowany może reklamować swoje usługi, jeżeli rozpowszechniane informacje są zgodne z zasadami etyki. Wprowadzanie ograniczeń w zakresie reklamy, jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy ograniczenia te nie prowadzą do dyskryminacji, są proporcjonalne i uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.  Według nowej ustawy, na wniosek klienta usługodawca jest obowiązany udostępnić informacje o prowadzonej działalności związanej bezpośrednio z oferowaną usługą. Co więcej, musi dodatkowo udzielić informacji o spółkach, w których uczestniczy, które są bezpośrednio powiązane ze świadczoną usługą oraz ewentualnym konfliktem interesów. Czy przepis ten istotnie zmieni rynek usług prawniczych? Posłuchaj prawnika-praktyka: