30 czerwca wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902), która upraszcza dotychczasowe regulacje w zakresie czasowego przywozu towarów w związku z organizacją Turnieju UEFA EURO 2012. Przedstawiciele UEFA, którzy przyjadą do Polski w związku z organizacją turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 będą mogli zgłosić towary do procedury odprawy czasowej w formie ustnej. Zgłaszający towary będą jednak musieli w tym celu przedłożyć dokument wydany przez UEFA, że są delegowani do organizacji turnieju EURO 2012. Przy dokonywaniu zgłoszenia celnego w formie ustnej konieczne będzie też przedstawienie spisu towarów przywożonych czasowo. Dla celów sporządzania takiego spisu stosowany jest dokument określony w załączniku nr 27 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line