Wicepremier Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów zaznaczył, że  proponowane rozwiązania pozwolą zwiększyć udział biokomponentów w paliwach, zarówno w benzynie jak i oleju napędowym. Zdaniem wicepremiera daje to szanse na zwiększenie produkcji i lepsze wykorzystanie potencjału krajowego rolnictwa.

W założeniach przewidziano włączenie do polskiego prawa niektórych rozwiązań dyrektywy wspólnotowej 2009/30/WE, która zaczęła obowiązywać w I połowie 2009 r.  Dyrektywa umożliwia stosowanie większej niż dotychczas ilości biokomponentów w paliwach ciekłych. Wprowadza też wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych zawierających do 10 proc. bioetanolu oraz dla oleju napędowego zawierającego do 7 proc. estru metylowego. Równocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia zaopatrzenia w benzynę pojazdów posiadających silniki nieprzystosowane do benzyn zawierających więcej niż 5 proc. bioetanolu, dyrektywa nakłada wymóg wprowadzania przez dostawców paliw na rynek w okresie przejściowym - do 2013 r. - benzyny o maksymalnej zawartości tlenu wynoszącej 2,7  proc. i maksymalnej zawartości etanolu wynoszącej 5 proc.
W nowych przepisach zaproponowano również rozwiązania, które ułatwią wywiązywanie się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) – minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie. Wprowadzenie możliwości dodawania do oleju napędowego do 7 proc. estrów sprawi, że koszt realizacji przez przedsiębiorców (PKN Orlen SA i Grupę Lotos SA) NCW w 2010 r. będzie mniejszy o ok. 153 mln zł. 
Zgodnie z nowymi przepisami, z roku do 3 lat, zostaną wydłużone umowy kontraktacji surowców rolniczych z przeznaczeniem na biokomponenty, zawierane między producentem rolnym a wytwórcą lub pośrednikiem. Ocenia się, że takie rozwiązanie przyczyni się do zagwarantowania podmiotom zajmujących się produkcją biomasy z przeznaczeniem na biokomponenty trwałych oraz stabilnych warunków funkcjonowania, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce.