Szkoły dostosują egzaminy do uczniów

Nauczyciele poprowadzą dodatkowe, indywidualne lekcje dla uczniów. Takie zmiany wprowadza nowela rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

17.12.2010

Sejm za likwidacją Komisji Majątkowej

Likwidację od 1 marca przyszłego roku Komisji Majątkowej przewiduje nowelizacja ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, którą w czwartek wieczorem przyjął Sejm....

16.12.2010

Motocykle zapłącą mniej na autostradach

Resort infrastruktury do końca roku przygotuje projekt rozporządzenia o opłatach za autostrady zarządzane przez GDDKiA, które będą uwzględniały osobną kategorię motocykli i stawkę opłat dla nich -...

16.12.2010

Posłowie chcą opinii ws. zmian w ustawie o narkomanii

O dodatkową opinię w sprawie projektu przewidującego odstąpienie od ścigania za posiadanie małej ilości narkotyków zwróciła się sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach. Do przedłużenia prac nad...

16.12.2010

Spóźnialscy nie będą dostawać zamówień

Firma, z którą zostanie zerwany kontrakt, nie wystartuje już w przetargach. Takie zmiany w przepisach zamierza wprowadzić grupa posłów PO, która przygotowała projekt nowelizacji prawa zamówień...

16.12.2010

Senat zgłosił poprawki do przepisów o broni

Kilkadziesiąt poprawek zgłosił w czwartek Senat do przepisów liberalizujących nabywanie i obrót bronią. Izba m.in. wykreśliła zapis umożliwiający wydanie pozwolenia na broń do celów rekreacyjnych....

16.12.2010

Krótsze procedury dla wielkich inwestycji

Rozszerzono katalog obiektów i robót budowlanych, w których wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Pozwoli to przyspieszyć realizację wielu projektów...

16.12.2010

Senat doprecyzowował nowelę ustawy o BGK

Senat wprowadził w czwartek cztery poprawki doprecyzowujące nowelę ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwala ona bankowi emitować listy zastawne, a także przekazywać pieniądze z funduszy...

16.12.2010

W Sejmie debata o ustawie deregulacyjnej

W czwartek posłowie rozpoczną prace nad projektem tzw. ustawy deregulacyjnej, która w miejsce 220 różnych urzędowych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów wprowadza możliwość złożenia oświadczenia....

16.12.2010

Urlopy ojcowskie także dla ojców adopcyjnych

Możliwość wykorzystania urlopu ojcowskiego dla ojców adoptujących dziecko do 7. roku życia przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Senat nie wprowadził w środę poprawek do tej nowelizacji....

15.12.2010

Rząd ustalił stawki dla rachmistrzów

3 zł brutto tyle zarobi rachmistrz za jedną wypełnioną ankietę. We wtorek rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń za prace związane z narodowym spisem powszechnym w 2011 roku....

15.12.2010

PESEL pacjentów czekających w kolejkach trafi do NFZ

Świadczeniodawcy mają przekazywać do NFZ lub Ministerstwa Zdrowia PESEL pacjentów oczekujących w kolejkach - przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej, do której Senat nie...

15.12.2010

Petycje obywateli nie zostaną bez odpowiedzi

Nowy projekt ustawy o petycjach, przygotowany przez senatorów ma zapewnić obywatelom gwarancje realnego korzystania z demokracji bezpośredniej. Zgodnie z nim petycje w sprawach dotyczących życia...

15.12.2010

Senat wnosi poprawki do ustawy o finansach publicznych

Senat zgłosił w środę 6 poprawek do nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Dotyczą one spraw legislacyjnych i porządkowych. Nowela ma na celu m.in. poprawę finansów państwa i zabezpieczenie...

15.12.2010