Z ostatniego raportu ABW za I kwartał 2010 r. wynika, że na sprawdzonych 29 witrynach wykryto 369 błędów, w tym 124 błędy o bardzo wysokim poziomie zagrożenia i 14 błędów o wysokim poziomie zagrożenia.
Ustawy zamieszczane w sieci staną się wyłącznym źródłem prawa. Tylko do 31 grudnia 2011 r. akty prawne będą ogłaszane w formie papierowej i elektronicznej. Po tej dacie Dziennik Ustaw i Monitor Polski będzie publikowany wyłącznie w formie elektronicznej. To samo dotyczy innych dzienników urzędowych. Publikacja ustaw w sieci niesie ze sobą zagrożenia. – Ustawy ogłaszane w sieci będą bezpieczne – zapewnia Rządowe Centrum Legislacji, które przygotowało projekt ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych.
Gwarancję bezpieczeństwa aktów prawnych stanowi przede wszystkim podpis elektroniczny.
– Akt kierowany do ogłoszenia – w celu zapewnienia jego autentyczności i integralności – winien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu prawnego, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem oraz oznaczony znacznikiem czasu, a także sporządzony w odpowiednim formacie – mówi Stanisław Małecki z RCL. Zapewnia, że każda ingerencja w strukturę takiego aktu jest od razu widoczna.

Źródło: Gazeta Prawna