Surowsze kary za wyzysk i handel ludźmi

Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę, która przewiduje zaostrzenie kar dla przestępców handlujących ludźmi oraz lepszą ochronę ofiar. Bardziej surowe kary pomogą w walce z przestępczością na...

15.12.2010

Będzie kolejna zmiana przepisów o dopalaczach

Zakaz używania kolejnych substancji psychoaktywnych, m.in. pochodnych amfetaminy, które wchodziły w skład dopalaczy, wprowadza projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ministerstwo...

15.12.2010

Gwarancje depozytów wzrosną do 100 tys. euro

Gwarancje dla bankowych depozytów wzrosną z 50 tys. do 100 tys. euro - zakłada nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). W środę Senat zaproponował, aby ustawa weszła w życie nie 1...

15.12.2010

Mandat na drodze nie tylko od policjanta

Inspektorzy drogowi będą kontrolować auta osobowe. Przepisy nieprecyzyjnie określają, za co będą kary. Funkcjonariusze dowolnie zdecydują o sankcji....

15.12.2010

Senat poprawia ustawę o kierujących pojazdami

Senat zaproponował w środę, by osoby, które przystępują do egzaminu na prawo jazdy, mogły same wybrać samochód, w którym będą go zdawać. Poprawka została zgłoszona w trakcie senackiej debaty nad...

15.12.2010

Kontrowersyjne zmiany zasad poboru opłaty targowej

Komisja Ustawodawcza Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zawiera on rozwiązania, które mogą całkowicie zdezorganizować wolny od...

15.12.2010

Prezydent podpisał, surowsze kary wchodzą w życie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu karnego i ustawy o policji, które przywracają przepisy dotyczące kar dla sprawców najokrutniejszych zabójstw oraz wzmacniają ochronę prawną...

14.12.2010

Iustitia przeciw nadzorowi ministra nad sądami

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia protestuje przeciw zwiększeniu nadzoru ministra sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych oraz możliwości likwidacji wydziałów rodzinnych i pracy....

14.12.2010

VAT i prawo o miarach dostosują do przepisów celnych

Dostosowanie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach do znowelizowanych przepisów prawa celnego, to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów...

14.12.2010

Prawo zabudowy nowym ograniczonym prawem rzeczowym

Wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy, które w dalszej perspektywie czasowej mogłoby zastąpić użytkowanie wieczyste, planuje Ministerstwo Sprawiedliwości, które skierowało do uzgodnień...

14.12.2010

Mniej biurokracji w urzędach

Nie trzeba będzie dostarczać urzędnikom zaświadczeń. Wystarczy zwykłe oświadczenie woli, a czasami i ono będzie zbędne. Takie zmiany przewiduje projekt, którym Sejm zajmie się w tym tygodniu. Chodzi...

14.12.2010

Będą surowsze kary za niszczenie środowiska

W Kodeksie karnym pojawią się nowe kary. M.in. za stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia nawet jednego człowieka, a także stwarzanie zagrożenia skutkującego znacznym obniżeniem jakości wody,...

14.12.2010

Ustawa o odpadach może być sprzeczna z konstytucją

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw został przekazany do Sejmu jeszcze przed oficjalnym...

14.12.2010