Adwokat dyżuruje w sądzie lub pod telefonem

Według nowych zasad działania szybkich sądów, oskarżony sam decyduje o udziale obrońcy w jego sprawie. Minister sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia regulującego zasady wyznaczania...

23.06.2010

Zmienia się świat i nasze roszczenia

Coraz bardziej z procesami odszkodowawczymi musi się liczyć cały sektor usług medycznych: prywatny i publiczny. Ale nie tylko on Jeszcze 50 lat temu żaden palacz papierosów, który zachorował na tzw....

22.06.2010

Rynek finansowy nie chce likwidacji licencji

Rezygnację z licencji maklera i doradcy oraz wprowadzenie dla nich egzaminów interwencyjnych, przewiduje rządowy projekt ustawy. Takie zmiany będą niekorzystne dla rynku - ocenia 90 proc. firm...

22.06.2010

Więcej biokomponentów w paliwie

Podniesienie z 5 do 7 proc. udziału biokomponentów w paliwach przewidują przyjęte 22 czerwca br. przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości...

22.06.2010

UEFA zgłosi celnikom towary ustnie

Przedstawiciele UEFA przyjeżdżający do Polski nie będą mieli obowiązku zgłaszania na dokumencie SAD wyposażenia zawodowego. Takie zmiany w przepisach wprowdzone zostały w związku z przygotowaniami do...

21.06.2010

MS zmieni przepisy o kontrolach osobistych więźniów

Gdy w lutym tego roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniowała w resorcie sprawiedliwości w sprawie poniżających kontroli osobistych w polskich zakładach karnych, w odpowiedzi dowiedziała...

21.06.2010

Elektroniczne zgłoszenia celne tuż, tuż

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 30 czerwca br. zakończą się działania pilotażowe związane z wdrożeniem w systemie CELINA bezpapierowej obsługi przywozowych zgłoszeń celnych. Od 1 lipca każdy...

21.06.2010

Powstanie lista wykluczonych z unijnej pomocy

Instytucje i firmy pozbawione z jakiegokolowiek powodu prawa korzystania z funduszy europejskich, trafią do specjalnego rejestru. Projekt rozporządzenia określającego procedury wpisywania ne tę listę...

21.06.2010

Czy Sejm zdąży zmienić ustawę o CBA?

Na rozpoczynającym się w środę 23 czerwca br. posiedzeniu odbyć ma się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jeśli cała procedura legislacyjna nie zostanie...

21.06.2010

Więcej osób skorzysta z pomocy społecznej

Więcej osób będzie mogło skorzystać ze świadczeń z pomocy społecznej. Obradujący 21 czerwca br. Zespół do Spraw Ubezpieczeń Komisji Trójstronnej uzgodnił, że trzeba zmienić kryteria dotyczące...

21.06.2010

Będzie ustawa na wakacyjny najem domów

Konieczność implementacji unijnej dyrektywy z 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów...

20.06.2010

Będzie łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

W miejscowościach, w których nie ma planu miejscowego, do legalizacji samowoli budowlanej wystarczy posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Taką zmianę wprowadziła...

19.06.2010

Rząd: wdrożenie dyrektywy powodziowej na finiszu

Projekt ustawy implementującej dyrektywę powodziową, czyli zmiana ustawy Prawo wodne został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w czerwcu br. Jednocześnie zapewniono już w większości środki na...

19.06.2010

Nowa ustawa wiele zmieni na rynku kredytowym

Zmiany proponowane w ustawie o kredycie konsumenckim wydłużą i skomplikują proces kredytowy. Wzrosną także koszty udzielenia kredytów. Banki jednak nie stracą, ponieważ dojdzie do wyrównania pozycji...

18.06.2010

Zaległe porządki w rejestrach sądowych

Obecnie tysiące wpisów w rejestrach sądowych jest niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości nawet 170 tys. spółek prawa handlowego wpisanych w dawnym rejestrze...

18.06.2010

Ustawa o przemocy w rodzinie podpisana

Pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 18 czerwca br. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmieniona ustawa wprowadza m.in. zakaz stosowania...

18.06.2010

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Poszerzenie obowiązków informacyjnych kredytodawcy lub pośrednika kredytowego wobec konsumenta przed zawarciem umowy zakłada projekt ustawy o kredycie konsumenckim przygotowywany w Urzędzie Ochrony...

17.06.2010

Rośnie popularność arbitrażu w Polsce

Czy arbitraż jest w Polsce mało popularny? Słyszę takie opinie, ale nie zgadzam się z nimi. Nie jesteśmy już pustynią pod tym względem, a taka krytyczna wizja polskiego arbitrażu nie wytrzymuje...

17.06.2010

Informatyzacja urzędów z opóźnieniem

Od 17 czerwca br. wraz ze znowelizowaną ustawą o informatyzacji, miały wejść w życie trzy rozporządzenia wykonawcze: w sprawie profilu zaufanego, w sprawie identyfikacji użytkowników i w sprawie...

17.06.2010