Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych

Od 21 grudnia br. obowiązuja zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych dotyczące rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu...

22.12.2010

Nowe normy techniczne dla budynków

W Dzienniku Ustaw nr 239 z 20 grudnia ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

22.12.2010

"Rzeczpospolita" ma zamieścić sprostowanie od Rymara

"Rzeczpospolita" musi zamieścić sprostowania i odpowiedzi prasowe sędziego Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Rymara (na zdjęciu), który uznał za naruszenie dóbr osobistych tekst o swym rzekomym...

22.12.2010

Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej

Z dniem 21 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów...

22.12.2010

Podatek tonażowy bardziej przyjazny armatorom

Dostosowanie polskich regulacji do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce, przewiduje przyjęty we...

22.12.2010

Ustawa zmieni zasady nadzoru pedagogicznego

W najbliższych dniach do konsultacji trafi projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji - zapowiedziała minister edukacji Katarzyna Hall. Projekt zakłada m.in. zmiany w nadzorze...

22.12.2010

Wszystkie rządowe projekty będą w jednym miejscu

Projekty założeń do projektów ustaw, projekty aktów normatywnych, dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami będą udostępniane w BIP Rządowego Centrum Legislacji (w zakładce: Rządowy Proces...

21.12.2010

Samorząd może przejmować kolejowe budynki

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji PKP - poinformowała Kancelaria Prezydenta. PKP S.A. będzie mogła przekazać jednostkom samorządu terytorialnego dworce...

21.12.2010

Mailowe faktury zalegalizowane

Od Nowego Roku można legalnie wysyłać faktury mailem. Minister finansów podpisał w poniedziałek rozporządzenie w tej sprawie....

21.12.2010

Finansowanie ochrony środowiska (prawie) po staremu

Wchodzi w życie nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która wprowadza nowe regulacje prawne umożliwiające przyznawanie przez gminy i powiaty dotacji celowych podobnie, jak miało to miejsce w...

21.12.2010

Prostsze zasady rejestrowania firm winiarskich

Uproszczenie wymagań przy wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność, polegającą na produkcji lub rozlewie wyrobów winiarskich - to jedna ze zmian w przyjętym we wtorek przez rząd...

21.12.2010