System Nowa Księga Wieczysta w kolejnych sądach

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 116, poz....

01.07.2010

Hazardzista dostanie zaświadczenie o wygranej

Podmiot urządzający grę hazardową zobowiązany jest wystawić uczestnikowi gry hazardowej imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Taką zasadę wprowadza obowiązujące od 1 lipca br. nowe...

01.07.2010

Minister: Będzie bezpieczniej na polskich drogach

Nowelizacja Kodeksu karnego, która dziś wchodzi w życie, pozbawi na zawsze prawa kierowania pojazdami mechanicznymi wielu nietrzeźwych kierowców mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski....

01.07.2010

Nowa klasyfikacja zawodów księgowych

Od 1 lipca br. zmieniła się klasyfikacja zawodów, w tym m.in. księgowych. Nowe przepisy uszczegółowiają zawody związane z rachunkowością i poszerzają zakres ich kompetencji....

01.07.2010

Rząd i samorządy wspólnie o e-administracji

Posługując się bezpłatnie profilem zaufanym na tzw. platformie ePUAP będzie można załatwić większość spraw administracyjnych elektronicznie m.in. zawiesić lub wznowić działalność gospodarczą, uzyskać...

01.07.2010

Od 1 lipca zgłoszenia celne przez internet

Od 1 lipca br. przedsiębiorcy będą mogli dokonywać elektronicznego zgłoszenia celnego w systemie Celina. Od tego dnia wejdą też w życie ujednolicone zasady uzyskiwania dostępu do tego systemu....

30.06.2010

Ulga podatkowa także na mobilny internet

Sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" chce zlikwidować ograniczenia w stosowaniu ulgi podatkowej na internet. Zniesiony miałby być warunek korzystania z sieci w miejscu zamieszkania. Zamiast faktur...

30.06.2010

Liberalizacja prawa gospodarczego mniej liberalna

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jednak część zawartych w nim liberalnych rozwiązań została...

30.06.2010

Dane z PIT-ów trafią do ministerstwa?

Ministerstwo Finansów chce przetwarzać dane z PIT. Projekt zmian w ordynacji podatkowej jest już w Sejmie. Zdaniem ekspertów nowe uprawnienia mogą naruszać konstytucję....

30.06.2010

Służby mundurowe bez nagród motywacyjnych

Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz Służby Celnej nie otrzymają już...

30.06.2010

Nowe zadania dla pełnomocnika ds. równego traktowania

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania otrzymał od 30 czerwca br. kilka nowych obowiązków. Ma m.in. współpracować z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i...

30.06.2010

Sędziowie nie chcą reform w sądach

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia" w uchwale z 25 czerwca 2010 r. wyraził zdecydowany sprzeciw wobec skierowanego przez resort sprawiedliwoiści do dalszych prac legislacyjnych projektu...

29.06.2010

Będą zmiany w sądach wojskowych

Przepisy regulujące status sędziów w przypadku zniesienia sądu wojskowego to jedna ze zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych. W przypadku...

29.06.2010