Środowiskowe domy samopomocy uregulowane

Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy jednostek organizacyjnych mających za zadanie pomagać osobom upośledzonym w funkcjonowaniu w społeczeństwie zostało szczegółowo uregulowane w nowym...

29.12.2010

Największym projektom skrócono procedurę

Nowe rozporządzenie rozszerza katalog obiektów i robót budowlanych, w których wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Pozwoli to przyspieszyć realizację...

29.12.2010

Stawka zwrotu podatku akcyzowego bez zmian

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie w 2011 r. wynosiła - tak jak obecnie - 0,85 zł na 1 litr oleju....

29.12.2010

Podkomisja za przepisami dot. przekształceń szpitali

Sejmowa podkomisja opowiedziała się we wtorek za proponowanymi przez rząd przepisami zakładającymi, że samorządy, które nie pokryją ujemnych wyników finansowych szpitali, będą musiały przekształcić...

28.12.2010

Rząd zmienia zasady płatności bezpośrednich

Zmiany wymagań dotyczących otrzymywania płatności bezpośrednich dla rolników oraz nowe limity kwotowe wprowadzi nowlizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, której...

28.12.2010

Łatwiej o ekspertów do komisji egzaminacyjnych

Zmiana rozporządzenia ma ułatwić przyjmowanie ekspertów do komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego....

28.12.2010

Prezydent podpisał ustawę o transporcie zbiorowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z jej zapisami nierentowne, ale potrzebne w danym regionie przewozy, będą organizować samorządy, a pozostałe...

28.12.2010

Ustawa o spreadach sprzeczna z konstytucją?

Zmiany zaproponowane w założeniach do nowelizacji ustawy Prawo bankowe mają na celu - w zamierzeniu inicjatorów - zapewnienie szczególnej ochrony konsumentom, którzy zawarli z bankami zabezpieczone...

28.12.2010

Opieszały urząd dostanie grzywnę

Sąd administracyjny będzie mógł ukarać grzywną urząd, który prowadzi postępowanie administracyjne w sposób przewlekły....

28.12.2010

Banki podwoją gwarancje dla depozytów

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), przewidującą wzrost gwarancji dla bankowych depozytów z 50 tys. do 100 tys. euro - poinformowała w...

27.12.2010