Będą wyższe mandaty za wykroczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości i Komenda Główna Policji pracują nad projektem ustawy zaostrzającej sankcje w kodeksie wykroczeń. Przewiduje on, że policja będzie mogła nakładać mandaty do 1 tys. zł, a...

03.01.2011

Już można przechowywać faktury w komputerze

Podatnik może przechowywać w postaci elektronicznej kopie faktur sprzedaży wystawianych w formie papierowej z możliwością ich wydruku dopiero w przypadku zaistniałej potrzeby. Dotychczas takie...

03.01.2011

Rząd o RTV i instytucjach finansowych

Rada Ministrów zajmie się podczas wtorkowego posiedzenia m.in. projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz wsparciem i rekapitalizacją niektórych instytucji finansowych.

03.01.2011

Sprzedaż długu szpitala za zgodą gminy

Od 1 stycznia zmiana dotycząca wierzytelności szpitala możliwa jest jedynie po uzyskaniu zgody gminy, powiatu lub województwa, bo to one występują jako organy założycielskie. Wynika tak z nowelizacji...

03.01.2011

Jedna inspekcja od żywności zamiast trzech

Połączenie 3 inspekcji - weterynaryjnej, ochrony roślin i jakości handlowej czy szkolenia osób stosujących środki ochrony roślin - m.in. takie zagadnienia przewidują proponowane przez resort...

02.01.2011

W Tychach powstał prywatny sąd polubowny

Fachowiec krzywo położył ci kafelki, pogryzł cię pies albo kłócisz się o spadek lub niezapłacony rachunek? Rozwiązanie być może znajdzie prywatny sąd mediacyjny. Tańszy i szybszy od sądów...

02.01.2011

Quady dla starszych dzieci

Zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM. Będzie ona uprawniała do kierowania motorowerem, skuterem i quadem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa...

02.01.2011

Od dziś mniej tajemnic państwowych

Od niedzieli 2 stycznia nie ma już tajemnicy państwowej i służbowej. W życie weszła nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych, która zlikwiduje te pojęcia używane w polskim prawie od 1949 r. Jest...

02.01.2011

Ustawa antydyskryminacyjna wchodzi w życie

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa, która zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub...

01.01.2011

Imprezy turystyczne lepiej zabezpieczone

Konsumenci usług turystycznych i klienci zawierający umowy o organizowanie imprez turystycznych mogą czuć się bezpieczniej. Prawodawca podniósł poziom zabezpieczeń ich ewentualnych, mających powstać...

01.01.2011

Podział części oświatowej subwencji już pewny

Opublikowano rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2011 r....

31.12.2010

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Dziś wchodzi w życie zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

31.12.2010