Mniej nadzoru ministra nad prawnikami

Minister sprawiedliwości zachowa wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko konkretnemu adwokatowi, radcy prawnemu lub aplikantowi. Nie będzie już mógł nakazać...

23.07.2010

Trochę lżej komornikowi

Komornik, jeśli mu to nie będzie na rękę, nie musi przyjmować do egzekucji spraw z całej Polski. To główna zmiana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, jaką w czwartek 22 lipca br. uchwalił...

23.07.2010

Nowelizacja KPC ograniczy ryzyko utraty płynności

Zrównanie pozycji wierzyciela z weksla, czeku, rewersu lub warrantu z pozycją wierzyciela z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku, przewiduje przygotowany...

22.07.2010

Więcej poszkodowanych gmin

Znowelizowane zostały przepisy regulujące odbudowę, remont lub rozbiórkę obiektów budowlanych w gminach dotkniętych przez klęski żywiołowe. Od 21 lipca br. może z nich korzystać większa liczba gmin.

22.07.2010

Unia wzmacnia e-faktury

Rada Europejska podjęłą 13 lipca br. decyzję o zmianie Dyrektywy 2006/112/WE o podatku od wartości dodanej w odniesieniu do reguł fakturowania. Przyjęta zmiana ma zmniejszyć wymagania stawiane...

21.07.2010

Lobbing nadal tylko zawodowy

W ustawie o lobbingu nie będzie podziału na lobbing zawodowy i niezawodowy. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją Julia Pitera zapowiada pewne ustępstwa w stosunku do pierwotnego projektu...

21.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

W spisie wyborców trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybór obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego. Nowe przepisy...

21.07.2010

Będą nowe ustawy dla pielęgniarek

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca dwa projekty ustaw: o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położonych oraz o ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Wśród proponowanych nowości jest to, że...

21.07.2010

BCC krytykuje nowelizację ustawy o CBA

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie, choć z uwagami, zaopiniowała we wtorek 20 lipca rządowy projekt zmian w ustawie o CBA. Projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej...

21.07.2010

Żołnierz dostanie pomoc na naukę

Żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę może być udzielona pomoc finansowa w formie: zwrotu kosztów nauki pobieranych przez instytucję prowadzącą naukę; zwrotu kosztów noclegu oraz przejazdu do i...

21.07.2010

Inspekcja pracy skontroluje agencje zatrudnienia

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować agencje zatrudnienia. Rząd chce też wprowadzić bezwzględny zakaz pobierania przez nie opłat od stażystów i praktykantów. Obecnie kontrolą agencji zajmują...

20.07.2010

Posłowie chcą zakazu jazdy na nartach po alkoholu

Wprowadzenie ustawowego zakazu jazdy na nartach i snowboardzie pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających - zakłada komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach, którym we...

20.07.2010

Rząd zaostrzy kary za trucie środowiska

Za zanieczyszczanie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni...

20.07.2010

Producenci biopaliw znają już limity odliczeń

Minister Gospodarki ogłosił w Monitorze Polskim wartości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów i paliw ciekłych za ostatnie cztery lata. Tym samym znane są już limity odliczeń od podatku...

19.07.2010

Zaległe porządki w rejestrach sądowych

Obecnie tysiące wpisów w rejestrach sądowych jest niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości nawet 170 tys. spółek prawa handlowego wpisanych w dawnym rejestrze...

19.07.2010

Pozwy zbiorowe to ryzyko, czy ułatwienie dla firm?

Od dziś obowiązują przepisy o pozwach zbiorowych. W ocenie ekspertów z firmy doradczej Deloitte Legal przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć tej nowej instytucji prawnej, w przeciwnym razie mogą się...

19.07.2010

Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Od 16 lipca 2010 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązują nowe zasady dotyczące podnoszenia przez...

19.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski