Komisja zatwierdzi kandydatów do TK we wtorek

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wysłuchała dzisiaj wszystkich sześciu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale głosowanie i wybór czterech najlepszych osób na te...

19.11.2010

Mydło w szkole z mocy prawa

Samorząd terytorialny

Uczniowie w szkołach mają mieć zapewnioną ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Gwarantuje to znowelizowane rozporządzenie.

18.11.2010

Sąd w Poznaniu zajmie się prawami autorskimi

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych....

18.11.2010

Elektroniczne INTRASTAT ogłoszone

Zgłoszenia INTRASTAT co do zasady będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Forma pisemna zachowana zostanie jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu organu celnego. 17...

18.11.2010

Senat wnosi poprawki do ustawy okołobudżetowej

Senat zgłosił w środę poprawki do ustawy okołobudżetowej, zakładające m.in. rozszerzenie ulg komunikacyjnych dla niewidomych. Niewidomi - wbrew woli resortu finansów - mogą uzyskać m.in. 93-proc....

17.11.2010

Gminy przejmą gospodarkę odpadami

Gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie wzmocnione mają być ich funkcje kontrolne w tej dziedzinie, aby mogły...

17.11.2010

UE zakazuje handlu nielegalnym drewnem

Zakaz handlu w UE nielegalnie wycinanym drewnem przewiduje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna....

17.11.2010

Senat: poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, dotyczące m.in. przepisów przejściowych adresowanych do firm, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem...

17.11.2010

Od piątku straż miejska będzie mogła karać palaczy

Prawdopodobnie w piątek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostanie rozporządzenie, zgodnie z którym strażnicy miejscy będą mogli karać mandatami osoby palące w niedozwolonych miejscach. Wtedy też zaczną...

17.11.2010

Szkolenia z UE będą mniej opłacalne

W 2011 roku przedsiębiorców realizujących projekty szkoleniowe z UE czeka więcej obostrzeń. Firmy szkoleniowe nie będą już mogły zawyżać własnych kosztów przy realizacji projektu. Części uczestnikom...

17.11.2010

Komisja przyjęła projekt kodeksu wyborczego

Jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, możliwość dwudniowego głosowanie we wszystkich wyborach, parytety na listach wyborczych - to niektóre z rozwiązań zapisanych w projekcie kodeksu wyborczego...

16.11.2010

Straż miejska może już karać palaczy

Strażnicy miejscy będą mogli karać mandatami osoby, które palą papierosy w niedozwolonych miejscach - minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller podpisał już rozporządzenie, które to...

16.11.2010