Biznes krytykuje projekt zmian w ustawie o lobbingu

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowany został projekt założeń ustawy o lobbingu, według której organizacje społeczne, w tym także zrzeszające pracodawców, gdy będą...

17.05.2010

Prawnicy coraz bardziej interesują się arbitrażem

Arbitraż nie jest w Polsce zbyt popularny. Nie doceniają go jeszcze przedsiębiorcy, ale najgorsze jest to, że nie jest on jeszcze doceniany i propagowany przez polskich prawników - twierdzi Beata...

17.05.2010

Minister zdefiniuje ryzyko w eksporcie

Minister finansów będzie określał definicje ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego w odniesieniu do umów objętych ubezpieczeniem eksportowym. Upoważnia go do tego zmieniona niedawno ustawa....

17.05.2010

Będzie więcej obszarów ochrony ptaków

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt nowego rozporządzenia przewiduje zwiększenie obszarów specjalnej ochrony ptaków ze 141 do 144. Po tej zmianie obszary te będą w sumie obejmować...

16.05.2010

MiFID lepiej ochroni klientów instytucji finansowych

Pracownicy instytucji finansowych nie mogą doradzać ani rekomendować klientom konkretnych instrumentów finansowych. Mogą ich jedynie informować. Informować muszą jednak bardzo rzetelnie. Taki...

14.05.2010

Rząd chce zmienić przepisy o lobbingu

W pracach nad tworzeniem ustaw w sejmowych komisjach i podkomisjach będą mogli uczestniczyć tylko lobbyści zawodowi. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe tylko jeśli zarejestrują się jako...

14.05.2010

Niższe koszty prywatyzacji spółek Skarbu Państwa

Obniżenie kosztów prywatyzacji ponoszonych przez Skarb Państwa oraz przyspieszenie procesu prywatyzacji, to główne cele stawiane przed rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie analizy spółki,...

13.05.2010

Za rok kasy fiskalne w kacelariach

Od 1 maja 2011 r. w wielu nowych placówkach usługowych, w tym w kancelariach prawnych i gabinetach lekarskich będą musiały pojawić się kasy fiskalne - wynika z przygotowanego przez Ministerstwo...

13.05.2010

Rzecznik z Unii załatwi patent w Polsce

Możliwość odbycia aplikacji rzecznikowskiej w Polsce przez obywateli państw Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie jej przebiegu i trybu naboru przewiduje przyjęty przez rząd 11 maja br.projekt...

12.05.2010

PARP lepiej pomoże przedsiębiorcom

Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje przyjety 11 maja br. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o tej agencji. Poszerzony ma...

12.05.2010

Nie ma chętnych na akcje? Rząd sprzeda taniej

Jeśli w wyniku przeprowadzenia przetargu lub aukcji nie dojdzie do sprzedaży akcji Skarbu Państwa z powodu niewpłynięcia żadnej oferty albo odrzucenia wszystkich zgłoszonych ofert, albo braku...

12.05.2010

Podatnik będzie lepiej poinformowany

Organ podatkowy, przekazując sprawę organowi odwoławczemu, zobowiązany będzie już nie tylko do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych przez stronę zarzutów, ale też do poinformowania strony...

11.05.2010

Wojsko redukuje administrację

Wojsko zlikwiduje dwa okręgi wojskowe, a liczba wojskowych komend uzupełnień zmniejszona zostanie ze 123 do 86. Takie między innymi zmiany przewiduje przyjęty 11 maja br. przez rząd projekt ustawy....

11.05.2010

Biedni zapłacą mniej za prąd

Rodziny mające problemy finansowe będą płaciły rachunki za energię niższe o ok. 30 procent. Straty poniesione z tego powodu przez przedsiębiorstwa energetyczne będą im refundowane z budżetu państwa....

11.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski