Marszałek podpisał zmiany w kpc

Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 28 maja br. nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza do polskiej procedury cywilnej protokoły...

28.05.2010

Prawodawcy nie panują nad zmianami w prawie karnym

W ciągu paru miesięcy w parlamencie podejmowane są prace nad kilkoma zmianami w Kodeksie karnym. Nawet jeśli każda z nich ma swoje uzasadnienie, to z całego tego ruchu legislacyjnego nie może...

27.05.2010

Minister pracy chce demontować system emerytalny

Minister Jolanta Fedak proponuje takie zmiany w przepisach emerytalnych, które umożliwiłyby oszczędzającym na emeryturę wycofywanie się z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pomysł bardzo spodobał się...

26.05.2010

MSWiA zmieni przepisy o służbie nosicieli HIV

Na podstawie nowych przepisów, które przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakażony wirusem HIV funckjonariusz będzie mógł być potraktowany jako zdolny do służby w policji,...

25.05.2010

Komornicy zaskarżą do TK miarkowanie opłat

Jarosław Świeczkowski, nowy prezes Krajowej Rady Komorniczej, zapowiedział zaskarżenie jeszcze przed wakacjami do Trybunału Konstytucyjnego wchodzących w życie 17 czerwca br. przepisów pozwalającyh...

25.05.2010

Marszałek podpisał ustawę o IPN

Jak poinformowała 25 maja br. Kancelaria Prezydenta, pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która reguluje...

25.05.2010

Prepaid na nowych prawach

Zgodnie z nową ustawą, użytkownicy telefonów komórkowych na kartę (tzw. użytkownicy pre-paid) zostaną objęci definicją abonenta. W konsekwencji, użytkownicy pre-paid otrzymają te same prawa co...

25.05.2010

Nowe kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000

Od 25 maja 2010 r. obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE, a także kryteriów...

25.05.2010

Komornik ma nowych pomocników

W razie oporu stawianego przez osoby wojskowe, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego komornicy, oprócz pomocy funkcjonariuszy Żandarmerii...

24.05.2010

Będzie specustawa antypowodziowa

Rząd przygotowuje przepisy, które ułatwią wywłaszczenia na terenach zalewowych. Lokalne samorządy będą musiały tęż mieć zgodę na planowanie zabudowy na takich terenach. Projekty odpowidnich ustaw...

24.05.2010

Niższe opłaty wizowe dla dzieci w wieku do 12 lat

Od 22 maja obowiązuje niższa stawka opłaty skarbowej za wizę wydawaną na granicy dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat. Za wydanie wizy dla jednego dziecka trzeba teraz zapłacić równowartość 35 euro, a...

24.05.2010

Wyroby budowlane będą lepiej kontrolowane

Przyjęta na ostatnim posiedzeniu przez Sejm nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych ma na celu zwiększenie efektywności kontroli nadzoru budowlanego i lepszą ochronę nabywców przed wyrobami...

24.05.2010