Komornik wybrany przez wierzyciela będzie mógł odmówić prowadzenia egzekucji, jeżeli wymagałoby to podjęcia działań poza jego rewirem. Takie rozwiązanie zakładają dwa projekty nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Planowane zmiany, przygotowane przez Senat i Radę Ministrów, są już w Sejmie i będą rozpatrywane przez posłów łącznie.
– Wprowadzaną regulację oceniam zdecydowanie pozytywnie. Dotychczas można było kierować wniosek do komornika na wybrzeżu, aby podejmował czynności w górach, czego nie mógł odmówić – mówi Jarosław Świeczkowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Źródło: Gazeta Prawna 14.07.2010.